Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 12 / 05 (Μαΐου) / 2019Τί οφείλουμε να κάνουμε όσοι σεβόμαστε την Αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ;


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Αρχιεπίσκοποι και οι Πατριάρχες

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία με τους αιρετίζοντες Προκαθημένους (δλδ να αποτειχιστούμε απο τους αιρετίζοντες)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση των αιρετιζόντων Προκαθημένων (δλδ να αποτειχιστούμε απο τους αιρετίζοντες)

Γ) Να συγκαλέσουμε μια Σύνοδο, έστω και τοπική, να καταδικάσουμε την παναίρεση του Οικουμενισμού, την αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, και να καθαιρέσουμε και να αφορίσουμε όσους αιρετίζοντες την ασπάζονται

Δ) Να προχωρήσουμε στην σύνταξη επισήμων μελετών κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, για την ενημέρωση του Ορθοδόξου ποιμνίου

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές Μητροπολίτες και ιερείς διακονούμε

ΣΤ) Να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την διαρκή αντι-Οικουμενιστική ενημέρωση του ποιμνίου τους ώστε να το διασώσουμε απο αυτήν την παναίρεση της απωλείας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Επίσκοποι και οι Μητροπολίτες

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία με τους αιρετίζοντες προϊσταμένους μας (Αρχιεπισκόπους και Πατριάρχες)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση των αιρετιζόντων προϊσταμένων μας (Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών)

Γ) Να συγκαλέσουμε Ιερά Σύνοδο όπου να καταδικάσουμε την παναίρεση του Οικουμενισμού, την αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, και να καθαιρέσουμε και να αφορίσουμε όσους αιρετίζοντες την ασπάζονται

Δ) Να προχωρήσουμε στην σύνταξη επισήμων μελετών κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς διακονούμε

ΣΤ) Να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την διαρκή αντι-Οικουμενιστική ενημέρωση του ποιμνίου μας
(ενημέρωση και κατήχηση των ιερέων, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εφημερίδες, διανομή φυλλαδίων, εκδηλώσεις, ημερίδες, κατηχητικά, δράσεις, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, κοκ)

Ζ) Να μην δίνουμε βήμα στην Μητρόπολή μας, σε Οικουμενιστές θεολόγους, και ιερείς

Η) Να μην δίνουμε την ευλογία μας, και να προσπαθούμε να αποτρέψουμε εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Θ) Να ενθαρρύνουμε και να συντονίσουμε το ποίμνιό μας να ενεργοποιηθεί πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Πρωτοπρεσβύτεροι, οι Πρεσβύτεροι και οι Ιερείς

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία με τους αιρετίζοντες προϊσταμένους μας (Επισκόπους και Μητροπολίτες)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση των αιρετιζόντων προϊσταμένων μας (Επισκόπων και Μητροπολιτών)

Γ) Να οργανώσουμε και να συντονίσουμε την διαρκή αντι-Οικουμενιστική ενημέρωση του ποιμνίου μας
(Κυριακάτικο κήρυγμα, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εφημερίδες, διανομή φυλλαδίων, εκδηλώσεις, ημερίδες, κατηχητικά, δράσεις, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, κοκ)

Δ) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς διακονούμε

Ε) Να μην δίνουμε βήμα στην Ενορία μας, σε Οικουμενιστές θεολόγους, και ιερείς

ΣΤ) Να μην δίνουμε την ευλογία μας, και να προσπαθούμε να αποτρέψουμε εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Ζ) Να ενθαρρύνουμε και να συντονίσουμε το ποίμνιό μας να ενεργοποιηθεί πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας

Η) Να δημοσιεύουμε ή και να εκδίδουμε εμπεριστατωμένες εργασίες και μελέτες κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Ιεροψάλτες, Ψάλτες, Ιεροκήρυκες, Κήρυκες, Ιεροδιάκονοι, Διάκονοι, Επίτροποι και Νεοκόροι

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία με τους αιρετίζοντες προϊσταμένους μας (ιερείς, Επισκόπους και Μητροπολίτες)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση των αιρετιζόντων προϊσταμένων μας (ιερέων, Επισκόπων και Μητροπολιτών)

Γ) Οι ψάλτες να μην ψέλνουμε όταν ο λειτουργός δεν είναι αποτειχισμένος, ή έστω παραδοσιακός που προσπαθεί και θέλει να αποτειχιστεί

Δ) Οι Επίτροποι και οι Νεοκόροι να μην εργαζόμαστε σε Ενορίες όπου ο λειτουργός δεν είναι αποτειχισμένος, ή έστω παραδοσιακός που προσπαθεί και θέλει να αποτειχιστεί

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς γνωρίζουμε

ΣΤ) Να βοηθήσουμε στην οργάνωση και τον συντονισμό μιας διαρκούς αντι-Οικουμενιστικής ενημέρωσης

Ζ) Να προσπαθούμε να αποτρέψουμε εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Η) Να ενθαρρύνουμε τους αδελφούς μας να ενεργοποιηθούν πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Ηγούμενοι και οι Καλόγεροι

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία με τους αιρετίζοντες προϊσταμένους μας (Επισκόπους, Μητροπολίτες και Πατριάρχες)

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση των αιρετιζόντων προϊσταμένων μας (Επισκόπων, Μητροπολιτών και Πατριαρχών)

Γ) Να δημοσιεύουμε ή και να εκδίδουμε εμπεριστατωμένες εργασίες και μελέτες κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και της αιρετικής και ληστρικής ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου

Δ) Οι Ηγούμενοι να υποστηρίζουμε τους ομολογητές καλογέρους μας, να νουθετούμε τους αδαείς και να επιτιμούμε αυστηρά τους Οικουμενιστές

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς γνωρίζουμε

ΣΤ) Να βοηθήσουμε στην οργάνωση και τον συντονισμό μιας διαρκούς αντι-Οικουμενιστικής ενημέρωσης

Ζ) Να προσπαθούμε να αποτρέψουμε εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Η) Να ενθαρρύνουμε τους λαϊκούς τους να ενεργοποιηθούν πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας


Τί οφείλουμε να κάνουμε οι Λαϊκοί

Α) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την κοινωνία με τους αιρετίζοντες "ποιμένες" μας (ιερείς, Επισκόπους και Μητροπολίτες)
( δηλαδή να μην εκκλησιαζόμαστε σε Οικουμενιστές, παρά μόνον σε αποτειχισμένους, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει μεγάλες αποστάσεις και λιγότερους εκκλησιασμούς )

Β) Να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες και να διακόψουμε την μνημόνευση των αιρετιζόντων "ποιμένων" μας (ιερέων, Επισκόπων και Μητροπολιτών) όταν προσευχόμαστε στο σπίτι

Γ) Να εκδηλώνουμε με θερμό και διαρκή τρόπο την αγάπη και την στήριξή μας σε όσους ιερείς θέλουν, αλλά φοβούνται να αποτειχιστούν απο την αίρεση

Δ) Να ενισχύουμε πρακτικά και υλικά τους ομολογητές ιερείς οι οποίοι είτε αποτειχίσθησαν, είτε θέλουν να αποτειχιστούν αλλά διστάζουν
( η στήριξη μπορεί να είναι είτε οικονομική, είτε υλική, είτε ο καθένας απο το επάγγελμά του και τις δυνατότητές του, ώστε να βοηθήσουμε τους ιερείς μας να ξεκόψουν απο την κοινωνία με την αίρεση )

Ε) Να υποστηρίξουμε ανοικτά και ένθερμα όσους αποτειχισμένους ομολογητές ιερείς, ηγουμένους και λαϊκούς γνωρίζουμε

ΣΤ) Να βοηθήσουμε στην οργάνωση και τον συντονισμό μιας διαρκούς αντι-Οικουμενιστικής ενημέρωσης
( άλλος με ιστοσελίδες, άλλος με έντυπα φυλλάδια, άλλος με άρθρα σε τοπικές εφημρείδες, άλλος με έρευνα, άλλος με ενημέρωση, άλλος με συντονισμό, άλλος οικονομικά, άλλος με διάθεση χρόνου, κοκ )

Ζ) Να προσπαθούμε να αποτρέψουν εκδηλώσεις και ημερίδες με Οικουμενιστική προπαγάνδα

Η) Να ενθαρρύνουμε τους αδελφούς τους να ενεργοποιηθούν πρακτικά στην μάχη κατά της αιρέσεως, όπως μπορεί ο καθένας

Θ) Να μην ρίχνουμε οβολό σε παγκάρι Ενορίας Οικουμενιστών

Ι) Να μην παρευρισκόμαστε σε εκδηλώσεις όπου λειτουργούν ή πρωτοστατούν Οικουμενιστές ιερείς και Επίσκοποι
( ακόμη και όταν πρόκειται για γάμο ή βάπτιση οικείου μας προσώπου. Μάλλιστα, αυτές είναι ιδανικές ευκαιρίες για να αντιληφθούν και οι οικείοι μας την σοβαρότητα της καταστάσεως )

ΙΑ) Να μην διστάζουμε να ελέγχουμε τους κληρικούς για τα περί Πίστεως. Έχουμε όλοι υποχρέωση να ελέγχουμε αυστηρά για τα περί Πίστεως.

ΙΒ) Να ενημερώνουμε σε κάθε ευκαιρία τους συγγενείς, τους φίλους και τους συνεργάτες μας για τον Οικουμενισμό

ΙΓ) Να προσπαθούμε σε κάθε ευκαιρία να προβάλλουμε τους αποτειχισμένους ιερείς, αλλά και σχετικές πηγές ενημέρωσης (πχ βιβλία, εκδόσεις, άρθρα, ιστοσελίδες, ιερείς, θεολόγους, κοκ)

ΙΔ) Να μην σταματούμε ποτέ να πιέζουμε -πάντοτε ευγενικά και Χριστιανικά- τους ιερείς και τους Επισκόπους μας να καταδικάσουν την παναίρεση του Οικουμενισμού, την αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου και να ομολογήσουν επιτέλους τον Χριστό

ΙΕ) Να τυπώνουμε μπλουζάκια, καπέλα, στυλό, αναπτήρες, μπρελόκ, κοκ, με φράσεις όπως "απορρίπτω την ψευδοσύνοδο της Κρήτης", ώστε βλέποντάς τα να αρχίσουν να ρωτούν και να ψάχνονται και οι λιγότερο ενημερωμένοι αδελφοί μαςomologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :