Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 12 / 05 (Μαΐου) / 2019Δικαίως ή αδίκως κατηγορείται ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος ώς αιρετικός;


1) Αρνείται και απορρίπτει το ακατάλυτον και άφθαρτον της Εκκλησίας, καθώς και το οτι η Εκκλησία είναι «ο Θεάνθρωπος Χριστός παρατεινόμενος είς όλους τους αιώνας», κυρρήτοντας ότι δεν υπάρχει Μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία όπως συνομολογούν ο ίδιος ο Χριστός, οι Απόστολοι, άπαντες οι Θεοφόροι Πατέρες αλλά και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά οτι η Εκκλησία έχει διασπασθεί. Πότε το είπε;
      α. Κοινή υπογεγραμμένη Δήλωση με τον Πάπα, 1995
      β. Ομιλία του Οικουμενικού Πατ. στην Κων/πολη, 1998
      γ. Ομιλία του Οικουμενικού Πατ. στην Γενέυη, 2008
      δ. Υπέγραψε σχετικό πόρισμα του αιρετικού Π.Σ.Ε., 2008
      ε. Ομιλία του Οικουμενικού Πατ. στα Ιεροσόλυμα, 2014
      ς. Εν Κολυμπαρίω ληστρική ψευδοσύνοδος, 2016


2) Στις 4 Ιανουαρίου του 1994, στην 6η Παγκόσμια Συνάντηση «Θρησκεἰας και Ειρήνης» δήλωσε απο βήματος οτι επιδιώκει την εδραίωση του Οικουμενισμού και την ένωση της Ορθοδοξίας με τις λοιπές αιρετικές πλάνες των Παπικών, των Προτεσταντών, των Εβραίων, των Μουσουλμάνων, των Βουδιστών, κοκ.


3) Στο ίδιο φόρουμ δήλωσε οτι: «Όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας»


4) Στις 15 Μαρτίου του 2002 δήλωσε οτι το ανίερο κοράνι είναι ίσο με την Αγία Γραφή, αλλά και πολλά παρόμοια για την Shura, το «ιερό» βιβλίο των Μωαμεθανών


5) Σε κοινή δήλωση που υπογράφηκε στην διαθρησκειακή διάσκεψη στις 10 και 11 Αυγούστου του 2004 υπέγραψε οτι: «Το θείο θέλημα συναντάται σε κάθε θρησκεία»


6) Σε επιστολή του πρός τους Μωαμεθανούς το 2009 έγραψε: «...προσευχόμενοι όπως ο Παντοδύναμος Θεός χαρίζηται είς υμάς πάσαν πνευματικής ευλογίαν άνωθεν...»


7) Ενδεικτικά, λίγες δράσεις του με τους αιρετικούς Παπικούς:
      α. Συνευλογία Ορθοδόξων πιστών, Φανάρι 1992
      β. Συνεδρία Αγγλικανών, Labeth Palace 1993
      γ. Συμπροσευχή σε Εσπερινό με τους Παπικούς, Ρώμη 1995
      δ. Κηδεία Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄, Ρώμη 2005
      ε. Πατριαρχικό-Παπικό Συλλείτουργο, Φανάρι 2006 (Ο Πάπας ανέγνωσε το Σύμβολο της Πίστεως, και ο Βαρθολομαίος του ανέγνωσε Πολυχρόνιον !!!)
      στ. Επίδοση αγίου Ποτηρίου σε Παπικό, Αθήνα 2008
      ζ. Λειτουργία, Βατικανό 2008
      η. Συνεδρία Παπικών, Ρώμη 2008
      θ. Λειτουργία, Φανάρι 2009, ..., ..., ... (είσοδος των Παπικών απο την Ωραία Πύλη)
      ι. Διανομή Κορανίου, ΗΠΑ 2009
      ια. Έκανε μνημόσυνο σε Μωαμεθανούς, 2009
      ιβ. Λειτουργία Πάπα, Ρώμη 2013
      ιγ. Συμπροσευχή, Ιερουσαλήμ 2014
      ιδ. Συμπροσευχή, Λέσβος 2016
      ιε. Συμπροσευχή την Κυριακή της Ορθοδοξίας, Φανάρι 2017
      ...και πολλά άλλα...


8) Έχει πολλάκις δηλώσει οτι πρέπει να καταργηθούν όλοι οι Ιεροί Κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς.
      Για παράδειγμα:
      α. Διδακτορική διατριβή, 1968
      β. Άρθρο στο περιοδικό Kanon, με τίτλο «The problem of Oikonomia today», 1983


9) Στις 15 Ιουλίου του 1989 χαρακτήρισε τους Ιερούς Κανόνες τείχη του αίσχους που πρέπει να καταργηθούν: «...αλλά καί οι συνεχισταί του έργου αυτων, οι κρημνίζοντες τά διάφορα "τείχη του αίσχους"...»
      «Επίσκεψις», τεύχος 423


10) Στην ομιλία του κατά την Θρονική εορτή του Πατριαρχείου στις 30/11/1998, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, οτι οι Άγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων οι οποίοι αναθεμάτισαν και πολέμησαν τους αιρετικούς Παπικούς (Άγιος Φώτιος ο Μέγας, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κοκ), όπως και όλοι όσοι μεταγενέστερα επικύρωσαν εκείνες τις Οικουμενικές Συνόδους, είχαν πέσει θύματα της πλάνης του Διαβόλου, και βρίσκονται τώρα στην κόλαση, και για τους οποίους πρέπει να κάνουμε τρισάγια να τους συγχωρέσει ο Θεός. Το ακριβές κείμενο λέει:
      «...Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών (βλ. Άγιοι Πατέρες) υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως (βλ. Διάβολος) και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού (βλ. Κόλασις). Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού (βλ. τρισάγια, κοκ), αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων (βλ. Οικουμενισμός)...»
            «Επίσκεψις», τεύχος 563


11) Δεν είναι τυχαίο που στην ίδια ομιλία καταλήγει περί επανενώσεως της Εκκλησίας του Χριστού. Άρα δεν θεωρεί οτι η Ορθοδοξία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν θεωρεί οτι όσοι είναι εκτός Ορθοδοξίας είναι εκτός Εκκλησίας και αιρετικοί όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Υιοθετεί την αιρετική πλάνη περί πολλών διεσπασμένων Εκκλησιών του Χριστού! Το ακριβές κείμενο λέει:
      «Είθε να αξιώση ημάς ο Κύριος να ίδωμεν και την ανάστασιν της ενότητος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Αυτού. Αμήν»
            «Επίσκεψις», τεύχος 563


12) Όλως «τυχαίως», οι καινοφανείς και αιρετικές αυτές θέσεις της «νέας θεολογίας» του πλανεμένου αδελφού μας κ. Βαρθολομαίου βρίσκονται αυτούσιες στα Συνοδικά πρακτικά της Β΄ Βατικανής Συνόδου του 1962-1965, στα κείμενα Lumen Gentium και Unitatis Redintegratio


13) Είς ένδειξιν του πόσο προκεχωρημένη είναι η πλάνη είς την ψυχή του αδελφού μας κ. Βαρθολομαίου, αρκεί να δεί κανείς το αιτιολογικό του γιατί ενώ η Σύνοδος του Κολυμπαρίου ξεκίνησε ώς Οικουμενική, την τελευταία στιγμή απερρίφθη το «Οικουμενική» και εκλήθη απλά ώς «Πανορθόδοξος». Το αιτιολογικό ήταν διότι θα έλειπαν οι «αδελφές Εκκλησίες» της δύσεως. Δηλαδή για τον Οικουμενιστή κ. Βαρθολομαίο, η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι βλάσφημες αιρέσεις των δυτικών αποτελούν απο κοινού το σώμα του Χριστού.


(του editor)


omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :