Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 27 / 03 (Μαρ.) / 2021


Οργανωμένα στοιχεία και σκέψεις για το "Παλαιοημερολογίτικο" ζήτημα


Ας πάρουμε τα πράγματα με σειρά, απο την αρχή, με χρονική και λογική συνέχεια, ώστε να βγεί και μια άκρη στο τέλος.


Αστρονομία

Ας ξεκινήσουμε με πράγματα τα οποία αποτελούν αδιαπραγμάτευτη αλήθεια και είναι κοινώς αποδεκτά απο Χριστιανούς, «νεοημερολογίτες» και «παλαιοημερολογίτες», απο αιρετικούς, απο «ειδωλολάτρες» και απο αθέους μαζί. Τέτοια πράγματα ανήκουν στην παρατήρηση των φυσικών αστρικών σωμάτων, δηλαδή στην αστρονομία.

Χριστιανοί και μη σε όλο τον κόσμο, γνωρίζουμε πλέον ότι το αστρικό σώμα επάνω στο οποίο βρισκόμαστε είναι ενα σφαιροειδές αστρικό σώμα. Αυτό είναι μια αστρονομική αλήθεια. Δεν αποτελεί αστρονομική αλήθεια το ότι αυτό το αστρικό σώμα το ονοματίσαμε «Γή».

Γνωρίζουμε επίσης ότι η Γή είναι μέρος ενός αστρικού συστήματος το οποίο έχει στο κέντρο του ενα αστέρι. Αυτό είναι επίσης μια αστρονομική αλήθεια. Δεν αποτελεί αστρονομική αλήθεια το ότι αυτό το αστρικό σώμα, αυτό το αστέρι, το ονοματίσαμε «Ήλιο».

Γνωρίζουμε επίσης την αστρονομική αλήθεια ότι η Γή περιστρέφεται γύρω απο τον Ήλιο. Γνωρίζουμε επίσης την αστρονομική αλήθεια ότι η Γή δεν στέκει σε όρθια θέση αντικρυστά απο τον Ήλιο, αλλά έχει μια κλίση της τάξεως των 23,4 μοιρών.

Γνωρίζουμε επίσης την αστρονομική αλήθεια ότι εξ αιτίας αυτής της κλίσης και της περιστροφής της Γής γύρω απο τον Ήλιο, δημιουργούνται κυκλικά εναλλασσόμενες διαφορετικές κλιματικές περίοδοι. Αυτό είναι μια αστρονομική αλήθεια. Δεν αποτελεί αστρονομική αλήθεια το ότι αυτές τις κυκλικά εναλλασσόμενες κλιματικές περιόδους τις χωρίζουμε σε 4, και το ότι τις ονοματίσαμε «4 εποχές». Για παράδειγμα, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χώριζαν την χρονική διάρκεια της πλήρους περιστροφής της Γής γύρω απο τον Ήλιο σε τρία τμήματα-περιόδους-εποχές. Την εποχή της σποράς, την εποχή των πλημμυρών και την εποχή του θέρους. Οι Μεσοποτάμιοι σε επτά εποχές, στον Βόρειο Πόλο οι εποχές παραμένουν πάντοτε δύο, κοκ.

Γνωρίζουμε επίσης την αστρονομική αλήθεια ότι εξ αιτίας της κλίσης και της περιστροφής της Γής γύρω απο τον Ήλιο, και κατά την διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής της Γής γύρω απο τον Ήλιο, έχουμε δυο ημέρες κατά τις οποίες η διάρκεια της ημέρας είναι ίση με την διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι μια αστρονομική αλήθεια. Δεν αποτελεί αστρονομική αλήθεια το ότι το γεγονός αυτό το ονοματίσαμε «ισημερία», και το ότι την μεν μια ημέρα την ονοματίσαμε «Φθινοπωρινή Ισημερία», την δε άλλη «Εαρινή Ισημερία».

Γνωρίζουμε επίσης την αστρονομική αλήθεια ότι η Γή περιστρέφεται διαρκώς γύρω απο τον νοητό άξονά της. Δεν αποτελεί αστρονομική αλήθεια το ότι ονοματίσαμε την διάρκεια μιας πλήρους τέτοιας περιστροφής ως «μια ημέρα».

Γνωρίζουμε επίσης την αστρονομική αλήθεια ότι μέχρι η Γή να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή γύρω απο τον Ήλιο, έχει ταυτόχρονα ολοκληρώσει και περίπου 365 περιστροφές γύρω απο τον νοητό της άξονα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν αποτελεί αστρονομική αλήθεια το ότι για την διευκόλυνσή του, ο άνθρωπος κατάτμησε την χρονική διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής της Γής γύρω απο τον νοητό της άξονά σε 24 ώρες, την κάθε ώρα σε 60 λεπτά, το κάθε λεπτό σε 60 δευτερόλεπτα, κοκ.

Γνωρίζουμε επίσης την αστρονομική αλήθεια ότι μια πλήρης περιστροφή της Γής γύρω απο τον Ήλιο με βάση την σχέση Γής–Ηλίου (αντί πχ Γής-Άστρων) διαρκεί κατά μέσο όρο 365 ημέρες, 5 ώρες, 48 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, ή 365,242... ημέρες. Αυτό είναι μια αστρονομική αλήθεια. Δεν αποτελεί αστρονομική αλήθεια το ότι ονοματίσαμε την διάρκεια αυτής της πλήρους περιστροφής της Γής γύρω απο τον Ήλιο ως «τροπικό έτος».

Γνωρίζουμε, τέλος, το ότι δεν αποτελεί αστρονομική αλήθεια η κατάτμηση του τροπικού έτους απο τον άνθρωπο για την διευκόλυνσή του σε μήνες, εβδομάδες και ημέρες για την δημιουργία του ημερολογιακού έτους.

Όλα όσα εκ των ανωτέρω είναι αστρονομικά γεγονότα, είναι προϊόντα της Δημιουργίας του Θεού και των φυσικών αστρικών νόμων που Αυτός όρισε για να την διέπουν και δεν έχουν καμία σχέση με ανθρώπινες επινοήσεις. Αντιστοίχως, όλες οι κατατμήσεις του χρόνου σε ημερολόγια, έτη, μήνες, εβδομάδες, ημέρες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα, κοκ, καθώς και οι ονοματίσεις αυτών, είναι ανθρώπινες επινοήσεις και δεν έχουν καμία σχέση με την πάγια αστρονομική αλήθεια ή κάποια Θεϊκή αποκάλυψη στον άνθρωπο.


Ημερολόγια και ονοματοδοσίες

Πολύ συνοπτικά, να αναφέρουμε απλώς ότι σχεδόν κάθε λαός έφτιαξε το δικό του ημερολόγιο για να καταμετρά την διάρκεια του έτους, των μηνών, των εβδομάδων και των ημερών. Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά ημερολόγια. Έτσι, έχουμε για παράδειγμα αρχαία ημερολόγια με εβδομάδα 5 ημερών (πχ Κορέα), 8 ημερών (πχ Κέλτες), 10 ημερών (πχ Αιγύπτιοι), 13 ημερών (πχ Αζτέκοι), κοκ. Έχουμε μήνες 50 ημερών (Μεσοποτάμιοι), όπως έχουμε επίσης και έτος 13 μηνών (Εβραίοι, Χμέρ, κα).

Έτσι, για παράδειγμα, το πάγιο αστρονομικό φαινόμενο της Εαρινής Ισημερίας, με το αρχαίο Ελληνικό (Αττικό) ημερολόγιο «βαπτίζεται» ως 11η ημέρα του μηνός Ελαφηβολίωνος, με το αρχαίο Κινεζικό ως 1η ημέρα του μηνός του Δράκου, με το αρχαίο Εβραϊκό ως 15η ημέρα του μηνός Νισσάν, με το Ιουλιανό 8η ημέρα του μηνός Μαρτίου, με το Διορθωμένο Ιουλιανό 21η ημέρα του μηνός Μαρτίου, με το Γρηγοριανό επίσης 21η ημέρα του μηνός Μαρτίου, κοκ.

Απλώς εγκυκολπαιδικά επίσης να αναφέρουμε ότι το Εβραϊκό ημερολόγιο το επινόησαν οι Εβραίοι και δεν τους απεκαλύφθη απο τον Θεό. Το Ιουλιανό (ή Παλαιό, ή Πάτριο) ημερολόγιο επινοήθη απο Ρωμαίους αστρονόμους επί του Ρωμαίου ειδωλολάτρου Αυτοκράτορος Ιουλίου Καίσαρος το 46 πΧ. Το Γρηγοριανό (ή Δυτικό, ή Παπικό) είναι Παπική διόρθωση του Ιουλιανού και επινοήθη απο Παπικούς, επί Πάπα Γρηγορίου του ΙΓ΄ εν έτη 1582. Το Διορθωμένο Ιουλιανό (ή Νέο) το οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία της Ελλάδος και οι περισσότερες τοπικές Εκκλησίες είναι και αυτό διόρθωση του Ιουλιανού και συνετέθη απο τον Ορθόδοξο Σέρβο αστρονόμο Μιλούτιν Μιλάνκοβιτς το 1923. Διαφέρει δε απο το Γρηγοριανό, καθ’ ότι το Ορθόδοξο Διορθωμένο Ιουλιανό είναι κατά πολύ ακριβέστερο αστρονομικά απο το Γρηγοριανό.

Απο όλα τα ημερολόγια τα οποία υπάρχουν αυτή την στιγμή, το μοναδικό που επιμελήθη-επινοήθη απο Ορθόδοξο, το ακριβέστερο αστρονομικά αλλά και το οποίο συμβαδίζει με την Εαρινή Ισημερία επί των Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (21 Μαρτίου) είναι το Διορθωμένο Ιουλιανό, το λεγόμενο και «Νέο».


Νομοκανονικά ζητήματα

Ο εορτασμός του Ορθοδόξου Πάσχα πρέπει να πληρεί τρείς ιερούς Κανόνες για να είναι Κανονικό.

Α) Να μην εορτάζεται πρίν απο την Εαρινή Ισημερία (Ζ΄ Αποστολικός Κανών)
Β) Να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, και εάν η πανσέληνος πέσει Κυριακή, να εορτάζεται την αμέσως επόμενη Κυριακή (Α΄ εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος, 325 μΧ)
Γ) Να μην εορτάζεται ταυτόχρονα με το Ιουδαϊκό Πάσχα (Α΄ ιερός Κανών της εν Αντιοχεία Ιεράς Συνόδου, 341 μΧ)

Πουθενά στους 3 ιερούς Κανόνες δεν αναφέρεται ούτε συγκεκριμένο ημερολόγιο (πχ Αττικό, Εβραϊκό, Ιουλιανό, Γρηγοριανό, κοκ), ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία (πχ 21 Μαρτίου, 8 Μαρτίου, 15 Νισσάν, κοκ). Άρα, σύμφωνα με τους ιερούς Κανόνες κανένα ημερολόγιο δεν παίζει κάποιον ρόλο. Το μόνο που έχει σημασία για να είναι και Κανονικό το Ορθόδοξο Πάσχα είναι να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής ισημερίας και μετά απο το Ιουδαϊκό. Τίποτε άλλο. Άρα για τον υπολογισμό του Ορθοδόξου Πάσχα λαμβάνονται υπ΄ όψην μόνον 2 παράμετροι. Η αστρονομία, και ο εορτασμός του Ιουδαϊκού Πάσχα. Τίποτε άλλο. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψην κανένα σταθερό ημερολόγιο και καμία σταθερή ημερομηνία.

Υποθετικά μιλώντας δηλαδή, ακόμη και εάν είχαμε υιοθετήσει το Γρηγοριανό ημερολόγιο ή ακόμη και το Κινέζικο, εφόσον θα τηρούσαμε τους 3 Κανόνες δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως Κανονικό κώλυμα. Δεν παραβιάζεται κάποιος Κανόνας με το να ονοματίζουμε κάποιον ημερολογιακό μήνα είτε ως Μάρτιο, είτε ως Ελαφηβολίωνα, είτε ως Δράκο, είτε ως Νισσάν, κοκ. Όπως και δεν παραβιάζεται κάποιος Κανόνας με το να ονοματίζουμε κάποια ημερολογιακή ημέρα είτε ως 21η, είτε ως 8η, είτε ως 45η, είτε ως 200η, κοκ.

Βέβαια, η διαφορά Εκκλησίας και Παπικών όσον αφορά το Γρηγοριανό ημερολόγιο δεν αφορά την αστρονομική διόρθωση, αλλά το ότι με αφορμή το ημερολόγιο, οι Παπικοί άλλαξαν τους όρους υπολογισμού που ορίζουν οι ιεροί Κανόνες. Γι΄ αυτό και ορθώς οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας και Αλεξανδρείας Σίλβεστρος καταδίκασαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1583 και απαγόρευσαν την χρήση του στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και όπως είδαμε η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υιοθέτησε ποτέ το Παπικό, αλλά επινόησε δικό της, το Διορθωμένο Ιουλιανό, το λεγόμενο και Νέο ημερολόγιο.


Το Σιγγίλιο του 1583

Ενώ στο αυθεντικό Σιγγίλιο αναθεματίζονται οι Παπικοί επειδή άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίον υπολογίζεται ο εορτασμός του Πάσχα, στο δε πλαστογραφημένο Σιγγίλιο αναφέρονται αναθέματα για όποιον τολμήσει να αλλάξει το Μηνολόγιο! Το πλαστό Σιγγίλιο έχει επίσης πολλές άλλες αλλοιώσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά κραυγαλέες εφόσον πολλές απο αυτές αλληλο-ακυρώνονται, όπως η αλλαγή της ημερομηνίας του εγγράφου απο 1583 σε 1593, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Αλεξανδρείας Σίλβεστρος υπέγραψε το Σιγγίλιο 3 χρόνια μετά την κοίμησή του, και ενα σωρό άλλα τέτοια τραγελαφικά...

Η πλαστότητα του Σιγγιλίου έχει τόσο περίτρανα και αδιαμφισβήτητα αποδειχθεί με δεκάδες συγγραμάτων, που έφθασε στις 13/26 Μαΐου του 2011 να το παραδεχθεί και η «Ιερά Σύνοδος των Ενισταμένων» (ΓΟΧ) με ειδική μελέτη επ’ αυτού.


Τυπολατρεία και ουσία

Έχουμε παραδείγματα όπου τα ημερολόγια και οι ημερομηνίες έχουν παραβιαστεί ζωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα ή ζήτημα; Ναί.

Εκτός απο τον λόγο του ιδίου του Θεού οτι «τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον» (Μαρκ. β΄ 27), λόγος ο οποίος θα έπρεπε να είναι απο μόνος του αρκετός για να λύσει κάθε Πονηρό λογισμό, έχουμε και παραδείγματα.

Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι Ιουδαίοι ακολουθούσαν το Εβραϊκό ημερολόγιο. Το 45 πΧ εισήχθη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το Ιουλιανό ημερολόγιο. Το Ιουλιανό ημερολόγιο επινοήθη απο τον Έλληνα ειδωλολάτρη Σωσιγένη, και επεβλήθη σε ολόκληρη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απο τον Ρωμαίο ειδωλολάτρη Ιούλιο Καίσαρα. Τόσο ο Σωσιγένης όσο και ο Ιούλιος Καίσαρας λάτρευαν τον Δία και τα υπόλοιπα είδωλα-«θεούς». Εντός των ορίων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν τότε και η Παλαιστίνη, και η Ιουδαία με την Ιερουσαλήμ, κοκ. Έτσι, το Ιουλιανό ημερολόγιο επεβλήθη για πολιτική χρήση και στους Ιουδαίους.

Όταν όμως σεσαρκώθηκε ο Υιός του Θεού ως Ιησούς Χριστός και ενηλικιώθηκε και άρχισε να κυρήττει στην Ιουδαία, δεν γιόρτασε το Ιουδαϊκό Πάσχα το Σάββατο, αλλά την Πέμπτη, παραβιάζοντας τον Νόμο. Επίσης, ενώ έδωσε δια του Μωυσέως τις εορτές βάσει του Εβραϊκού ημερολογίου, εν τούτοις ο ίδιος και οι Απόστολοι τις εόρτασαν με το "νέο" τότε, και «ειδωλολατρικό» θα έλεγαν κάποιοι σήμερα, Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο και ακολούθησαν έκτοτε όλοι οι Χριστιανοί.

Άρα λοιπόν τα ημερολόγια δεν είναι απο μόνα τους ούτε ειδωλολατρικά, ούτε αιρετικά, ούτε Ορθόδοξα. Τα ημερολόγια δεν αποτελούν απο μόνα τους ούτε δόγμα ούτε Κανόνα. Τα ημερολόγια είναι ανθρωπογενή εργαλεία, και η χρήση τους γίνεται είτε απο ειδωλολάτρες, είτε απο αιρετικούς είτε απο Ορθοδόξους.

Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα αποφασίσθηκαν και Κανόνες, όπως ο ΛΗ΄ Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος και βασίζεται στον ΙΖ΄ Κανόνα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου και ο οποίος αναφέρει ότι «τοῖς πολιτικοῖς καί δημοσίοις τύποις καί ἡ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων τάξις ἀκολουθείτω».


Συμφωνία Άνω Ιερουσαλήμ και Πατέρων

Όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας (βλ. Άγ. Παΐσιος, Άγ. Πορφύριος, κοκ) και σύσσωμο το Άγιον Όρος με τους Γέροντες και τους ασκητές του (με εξαίρεση την ΙΜ Εσφιγμένου) συμφωνούν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως δογματικό ή θεολογικό ζήτημα με το Διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο, την ίδια στιγμή που οι ίδιοι (οι Αγιορείτες) προτίμησαν να παραμείνουν με το Παλαιό Ιουλιανό. Το ίδιο ισχύει και με τις τοπικές Εκκλησίες οι οποίες παρέμειναν με το Παλαιό Ιουλιανό όπως η Ρωσία. Όλοι αυτοί (Ελλάδα, Αγιορείτες, Ρωσία, κοκ) κοινωνούν κανονικότατα μεταξύ των.

Διάφορα θαύματα έπαυσαν να συντελούνται με το Παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο και πλέον συντελούνται με το Διορθωμένο Ιουλιανό, όπως τα φιδάκια της Παναγίας στην Κεφαλλονιά (6-15 Αυγούστου). Άλλα θαύματα έπαυσαν να συντελούνται μόνον με το Παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο και πλέον συντελούνται και με το Διορθωμένο Ιουλιανό, όπως το αιμάτωμα των δένδρων κατά την παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις (και 9 και 22 Μαΐου), προφανώς για να δείξει ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο ότι το ημερολόγιο δεν είναι δόγμα.


Σχίσμα και αίρεση

Εφόσον λοιπόν η διόρθωση του ανθρωπίνης επινοήσεως υπολογισμού της περιστροφής της Γής γύρω απο τον Ήλιο δεν αποτελεί ούτε αίρεση ούτε παράβαση των Κανόνων, τότε απορρέουν 4 πορίσματα.

Α) Εφόσον το Ιουλιανό ημερολόγιο ούτε δόγμα είναι, ούτε Κανόνας, και η διόρθωσή του ούτε καν ασέβεια πρός τα Χριστά ήθη αποτελεί, τότε η αποτείχιση των ΓΟΧ δεν ήταν για περί Πίστεως λόγους μα παντελώς αδικαιολόγητη και συνεπώς ήταν παράβαση των Κανόνων και η αμετανοησία είς αυτήν, σύμφωνα με τους Κανόνες, επιφέρει καθαίρεση και αφορισμό.

Β) Η αμετανοησία στην δογματοποίηση ενός ημερολογίου αποτελεί αίρεση και σύμφωνα με τους Κανόνες επιφέρει καθαίρεση και αφορισμό.

Συνεπώς.

Γ) Η καθαίρεση των τριών αποσχισθέντων «παλαιοημερολογιτών» Επισκόπων (Φλωρίνης Χρυσόστομο, Δημητριάδος Γερμανό και τον μετέπειτα μεταμελημένο Ζακύνθου Χρυσόστομο) καθώς και των τεσσάρων χειροτονημένων απο αυτούς (Κυκλάδων Γερμανό, Βρεσθένης Ματθαίο και τους μετέπειτα μεταμελημένους Μεγαρίδος Χρυσόστομο και Διαυλείας Πολύκαρπο) απο την Εκκλησία της Ελλάδος ήταν δικαία και Κανονική.

Αυτό σημαίνει ότι:
α) οι επτά (ή τέσσερις εναπομείναντες) δικαίως καθηρμένοι τέως Επίσκοποι έχασαν την ιερωσύνη τους και την Αποστολική Διαδοχή,
β) όσες χειροτονίες ετέλεσαν αυτοί οι δικαίως καθηρμένοι τέως Επίσκοποι ήσαν άκυροι,
γ) κάθε επανα-χειροτονία τους απο άλλους Επισκόπους χωρίς έγκριση απο την Εκκλησία της Ελλάδος ήτο άκυρη, και αποτελεί σχίσμα και έκπτωση απο την Εκκλησία,
δ) όλες αυτές οι δεκάδες αλληλο-αναθεματιζόμενες «Εκκλησίες» των ΓΟΧ, έχουν τόση Χάρη και τόσα Μυστήρια όσα και οι χιλιάδες Προτεσταντικές «Εκκλησίες». Ορθώς και δικαίως η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει ιερωσύνη και Μυστήρια στους ΓΟΧ. Ορθώς και δικαίως χαρακτηρίζονται οι ΓΟΧ ως σχισματο-αιρετικοί.

Δ) Αναμένεται Οικουμενική Σύνοδος η οποία θα λύσει το ζήτημα, είτε επαναφέροντας τους ΓΟΧ στην Εκκλησία, είτε επαναφέροντας την χρήση του παλαιού, μη διορθωμένου Ιουλιανού ημερολογίου, είτε θα καταδικάσει με μια νέα Σύνοδο εκ νέου, παλαιές και νέες αιρέσεις (Οικουμενισμό, Μασονία, Παπικούς, Προτεστάντες, Καμπαλιστές, κοκ, αλλά και ΓΟΧ).


«Ὅταν γάρ τι καινὸν ἐπεισενεχθῇ, ἀεὶ καινοτομίας τίκτει...καὶ ὁ λόγος αὐτῶν, ὡς γάγγραινα, νομὴν ἕξει»

Το ανωτέρω ρηθέν του Ιερού Χρυσοστόμου σημαίνει ότι όταν φεύγει η Χάρις εξ αιτίας της αιρέσεως, τότε η μια αίρεση ακολουθεί την άλλη και το ένα σχίσμα ακολουθεί το άλλο και πολλαπλασιάζεται σαν τον μολυσμό της γάγγραινας. Αυτό ακριβώς που συνέβη με τους Παπικούς απο τους οποίους βγήκαν οι χιλιάδες Προτεστάντες και όχι μόνον. Το ίδιο που συνέβη και με τους ΓΟΧ.

Έτσι, ενώ το 1935 έκαναν το πρώτο σχίσμα οι 3 αποσχισθέντες Επίσκοποι, μόλις 2 χρόνια αργότερα, οι «Επίσκοποι» Κυκλάδων Γερμανός και Βρεσθένης Ματθαίος απεσχίσθησαν απο τους 2 «Επισκόπους» που τους χειροτόνησαν. Ακολούθως, το 1943 ο Ματθαίος αποσχίσθηκε και απο τον Γερμανό, κοκ.

Σήμερα οι «Εκκλησίες» των ΓΟΧ έχουν φθάσει τις 16 !!!, και συνεχώς αυξάνονται. Για του λόγου το αληθές ιδού και η λίστα.

1. «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος» Μακάριος Καβακίδης
2. «Μητροπολίτης Μεσογαίας και Νήσων» Χριστοφόρος Αγγελόπουλος
3. «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος» Καλλίνικος Σαραντόπουλος (Εκκλησία ΓΟΧ)
4. «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος» Στέφανος Τσακίρογλου
5. «Μητροπολίτης Τρικάλων» Κοσμάς Σκρέτας
6. «Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης» Χρυσόστομος Μητρόπουλος
7. «Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και τοποτηρητής Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Αττικοβοιωτίας και πρόεδρος της ιεράς συνόδου της απανταχού γνησίας ορθοδόξου εκκλησίας» Κήρυκος Κοντογιάννης
8. «Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας» Χρυσόστομος Τζανής
9. «Μητροπολίτης Λητής» Φιλόθεος Κυνηγαλάκης
10. «Επίσκοπος» ή «μητροπολίτης Νοτίου Ευβοίας» Μιχαήλ Καμπουρέλλης, σχετιζόμενος με «μονή Αρχαγγέλων Κερατέας»
11. «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος» Ιάκωβος Γ’ Γιαννακής
12. «Μητροπολίτης Μεσογαίας» Ησαΐας
13. «Μητροπολίτης Αυλώνος και Βοιωτίας» Άγγελος Αναστασίου
14. «Μητροπολίτης Χίου, Ψαρρών, Οινουσσών Και Υπέρτιμος Και Έξαρχος Παντός Αιγαίου Πελάγους Και Ιωνίας» Νεκτάριος, και «Κανονικός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοεορτολογιτών»
15. «μοναχός» ή «ιερέας» ή «επίσκοπος» Ποιμένας από την παλιοημερολογίτικη «μονή Μυρελαίου Ευβοίας»
16. «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος» Παρθένιος Βεζυρέας

Και σε όλον αυτόν τον παραλογισμό δεν έχουμε κάν αναφέρει άλλες παρατάξεις με άλλους τίτλους, τους Αγιορείτες ΓΟΧ («Λαυριώτες», «Εσφιγμενίτες», «εξαγωνίτες», κοκ), άλλες αυτόνομες ομάδες, κοκ, κανείς εκ των οποίων δεν αναγνωρίζει Μυστήρια στους άλλους.


Ιερά Μονή Εσφιγμένου

Υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα σχετικά με την κατάσταση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου και προσωπικά δεν είμαι βέβαιος για το ποιός έχει το Κανονικό δίκιο με το μέρος του. Στην δική μου αντίληψη, η κατάσταση έχει ως εξής.

Απο την μια πλευρά βρίσκεται η παραδοσιακή αδελφότητα υπό του Μεθοδίου, και η οποία εγκαταβιεί στην Ιερά Μονή αρνούμενη να την εγκαταλείψει. Η εν λόγω αδελφότητα θα μπορούσε να προβεί στην ορθότατη και Ιεροκανονικότατη αποτείχιση του αρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Αντ’ αυτού, υπέπεσε σε αίρεση και σχίσμα απο την στιγμή (1972) που αποτείχισε ολόκληρο το Άγιον Όρος και ολόκληρη την Εκκλησία, και μάλιστα προσχώρησε σε άλλη «Σύνοδο», δηλαδή στην «Εκκλησία» των ΓΟΧ του Καλλινίκου, υιοθετώντας κάθε αίρεση, αγιομαχία και βλασφημία των ΓΟΧ. Απο την στιγμή που η Αδελφότητα έγινε τόσο εξώφθαλμα σχισματο-αιρετική, έστω και μη κεκριμένη, σηματοδότησε την χηρεία της Μονής απο Ορθόδοξη Αδελφότητα, και συμφώνως του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους έδωσε κάθε Κανονικό δικαίωμα στον Βαρθολομαίο να προβεί στην αντικατάστασή της.

Απο την άλλη πλευρά βρίσκεται η νέα αδελφότητα της Εσφιγμένου υπό του Αρχιμ. π. Βαρθολομαίου.

Έτσι, απο την μια πλευρά είναι η μη κεκριμένη, σχισματο-αιρετική αλλά μαχητικά αντι-Οικουμενιστική Αδελφότητα του Μεθοδίου, και απο την άλλη η Κανονική (;) Αδελφότητα του Αρχιμ. π. Βαρθολομαίου, με απ' ευθείας εκλογή εκ του Οικουμενιστού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Όπως λοιπόν το αντιλαμβάνομαι εγώ, σε αυτή την περίσταση καλούμαστε να εφαρμόσουμε τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, ότι «Πανταχοῦ δὲ φυλακτέον ἡμῖν, μὴ, προφάσει μιᾶς ἐντολῆς, ἑτέραν φανῶμεν καταλύοντες».

Για να ισχύσει αυτός ο σοφότατος λόγος, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να αποκαταστήσει η Αδελφότητα του Μεθοδίου την κοινωνία με το Άγιον Όρος και την Εκκλησία, διατηρώντας πάντα την αποτείχιση του αρχιαιρεσιάρχη και Οικουμενιστού Βαρθολομαίου, και αποκυρήσσοντας τους σχισματο-αιρετικούς ΓΟΧ (η ιδανικότερη λύση), ή, να αντικατασταθεί η μη κεκριμένη αλλά σχισματο-αιρετική πάραυτα Αδελφότητα του Μεθοδίου με την νέα Αδελφότητα του Βαρθολομαίου, ακόμη και εάν αυτή η νέα είναι Οικουμενιστική και φιλο-ενωτική και φιλο-Παπική. Και αυτό, διότι πιστεύω ότι θα είναι ολέθριος ένας αγώνας με κατάλυση των Κανόνων και της Ιεράς Παραδόσεως. Το μόνο που μπορεί να φέρει ο άναρχος και άτακτος και αντι-Κανονικός αγώνας είναι μια γενικευμένη αδιακρισία, περισσότερα σχίσματα και την διθυραμβική νίκη του Οικουμενισμού. Ακριβώς για να αποφύγει μια τέτοια ολέθρια ανεξέλεγκτη "μόδα" αδιακρίτων αποτειχίσεων, ο Μέγας Φώτιος και οι 318 Συνοδικοί Πατέρες της εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου του 861 μΧ, διετύπωσαν τους ΙΓ΄, ΙΔ΄ και ΙΕ΄ Κανόνες.

Δυστυχώς, δεν βρισκόμαστε ούτε στο Βυζάντιο, ούτε έχουμε ποίμνιο με βαθειά θεολογική γνώση ώστε να αντιληφθεί τις λεπτές διακρίσεις μεταξύ ομολογιακού πνεύματος και Εκκλησιαστικής ενότητος, ώστε να μην πυροδοτηθούν χιλιάδες σχίσματα και ομοιάσουμε των Προτεσταντών, κάτι που προέβλεψαν οι Άγιοι Πατέρες της εν λόγω Συνόδου επι Μεγάλου Φωτίου και διετύπωσαν τους εν λόγω Κανόνες. Πιστεύω ότι προέχει η υπακοή στην Ιερά Παράδοση και απο εκεί και μετά ο Άγιος Θεός θα αναγνωρίσει και τον άγιο ομολογιακό μας πόθο αλλά και την αγία υπακοή, και εν τέλει θα πράξει εκείνο που Εκείνος γνωρίζει ότι είναι άγιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις αγώνα, αρκεί να τηρείς και το «Πανταχοῦ δὲ φυλακτέον ἡμῖν, μὴ, προφάσει μιᾶς ἐντολῆς, ἑτέραν φανῶμεν καταλύοντες» του Μεγάλου Βασιλείου.

omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :