Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 19 / 11 (Νοε.) / 2021Λίγα λόγια για τα κίνητρα και τον σκοπό αυτού του ομολογιακού ιστοτόπου


Το κίνητρο πίσω απο την δημιουργία αυτού του ιστοτόπου δεν είναι η υπερηφάνεια, διότι ούτε αναμάρτητος αξιώνω, ούτε ταπεινός, ούτε ευλαβής, ούτε θεολόγος, ούτε γνώστης, ούτε αλάθητος, ούτε καθαρός τη καρδία, ούτε αγάπη έχων. Το πρωταρχικό κίνητρο είναι ο ανηλεής έλεγχος της συνειδήσεως για την προσωπική ομολογία πίστεως αλλά και για την κατά το δυνατόν ειλικρινή υπακοή και πειθαρχία στον μόνο Τέλειο και Απλανή και Σωτήριο θεολογικό λόγο, τον Αγιοπνευματικά αποκεκαλυφθέντα στους Αγίους Αποστόλους και Πατέρες λόγο της Κεφαλής της Εκκλησίας, αυτόν του Θεού, κατά το «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι΄ 32-33).

Το δεύτερο κίνητρο είναι η ιερά αγανάκτηση και η ιερά οργή που αναπόφευκτα νιώθει κάθε Χριστιανός που δεν είναι παντελώς πορωμένος και αναίσθητος, όταν βλέπει να καλπάζει η αίρεση της απωλείας μέσα στην διοικούσα Εκκλησία και να παρασύρει τις αθώες ψυχές των αδελφών του στην ανυπόφορη αιώνια και ατελεύτητη απουσία του Ακτίστου Φωτός του μοναδικού Ζώντος Θεού. Είναι υποκρισία και πλάνη όταν η "αγάπη" δεν συνοδεύεται απο αδελφικό πόνο για να μην απωλεσθεί εί δυνατόν ούτε ένας εκ των αδελφών, ίνα το αυτό λέγομε πάντες, ίνα κρατήσομεν την ομολογίαν και τας παραδόσεις της Ορθοδόξου Πίστεως, ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν την Αλήθεια, ίνα ώσειν έν, διότι άνευ της Αληθείας, δηλαδή άνευ της Θεοσδότου Ορθοδόξου Πίστεως δεν υπάρχει καμία σωτηρία, διότι η πραγματική και αληθινή κατά Χριστόν -και όχι κοσμική ή Οικουμενιστική- αγάπη για τον αδελφό σου, η «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. κβ΄ 39) αγάπη, σημαίνει πόνο και αγωνία για την αιώνια ευτυχία ή τον αιώνιο βάσανο της αθανάτου ψυχής του.

Έτσι, ο σκοπός του ιστοτόπου δεν είναι ούτε η προσβολή των πλανεμένων αδελφών μας Οικουμενιστών, ούτε η κατάκριση, ούτε η ασέβεια, ούτε η απείθεια, ούτε το σχίσμα, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Ο σκοπός είναι η ενημέρωση και αφύπνιση όσων αδελφών Ορθοδόξων ίσως αγνοούν το ότι δεν υπάρχει σωτηρία εκτός της Θεόσδοτης Ορθοδοξίας, ότι και η παραμικρή αίρεσις είναι αίρεση απωλείας και ότι την στιγμή που διαβάζεις αυτές τις λέξεις αδελφέ, η συντριπτική πλειοψηφία της διοικούσης Εκκλησίας μας, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία Ιεραρχών και Μητροπολιτών, αλλά το πιο πιθανόν ακόμη και η πλειοψηφία των αρχιερέων μας εφόσον σιωπούν, όσο φρικτό και απίστευτο και εάν ηχεί στα αυτιά σου, έχουν συνειδητότατα αποταχθεί τον Χριστό και έχουν αποδεχθεί την απο τους Αγίους Πατέρες και τους Φωτισμένους Γέροντες κατεγνωσμένη Εωσφορική παναίρεση του Οικουμενισμού. Αυτή την στιγμή, η διοικούσα Εκκλησία μας, παρέα με τις αιρετικές οργανώσεις των Παπικών, των Προτεσταντών, των Μονοφυσιτών/Μονοθελητών, κοκ, ολοκληρώνει την τελευταία πράξη για την μέθεξη και θεσμικά/τυπικά πλέον της διοικούσης Εκκλησίας μας, στην πανθρησκεία του Αντιχρίστου.

Ήδη, χιλιάδες Ορθόδοξοι ιερείς και πιστοί σε όλο τον κόσμο των οποίων η συνείδηση δεν αντέχει αυτή την βλασφημία, έχουν αρχίσει να λειτουργούνται σε ξωκλήσια και σε σπίτια. Η νέα περίοδος διωγμών και κατακομβών είναι ήδη εδώ! Να λοιπόν που μας παρουσιάζεται και εμάς μια μοναδική ευκαιρία να αποδείξουμε πόσο αληθινή ή πόσο υποκριτική είναι η ευλάβεια και η πίστη μας.

Πολλοί "αγαπολόγοι", δραττόμενοι της ευκαιρίας των χαλεπών καιρών εις τους οποίους ζούμε, κατηγορούν όσους ευλαβούνται την Ορθοδοξία και δεν μπορούν να ανεχθούν Αυτή να υβρίζεται δια της αιρετικής αποστασίας. Τους κατηγορούν ως μη έχοντες αγάπη, επειδή δεν εστιάζουν αποκλειστικά και μόνον στον πόνο τον οποίον κάποιοι παγκοσμιοποιητές-Οικουμενιστές επέφεραν στον κόσμο δια της βιαίας επιβολής του σχεδίου τους για μια παγκόσμια κυβέρνηση-θρησκεία. Δεν είναι έτσι όμως. Και αγάπη υπάρχει και πόνος και προσευχή και ιεραποστολή και όλα. Δεν γίνεται όμως με πρόσχημα την αγάπη να βεβηλώσουμε, να αλλοιώσουμε και να απωλέσουμε τα Αγιοπνευματικώς παραδομένα της Πίστεως και να συναινέσουμε στην βλασφημία και την αιώνια απώλεια που φέρνει η αίρεσις.

Ζητώ την συγχώρεση εκ των προτέρων απο όσους αδελφούς τυχόν σκανδαλίσω ή αδικήσω άθελά μου μέσα απο αυτόν τον ιστότοπο, αλλά προέχει η υπακοή στον λόγο του Θεού για την προσωπική ομολογία πίστεως καθενός εκάστου εκ των πιστευόντων εις Αυτόν.

Ελπίζω ειλικρινώς, αυτός ο προσωπικός και πολύ ερασιτεχνικός ιστότοπος να εμπνεύσει κάποιους να φτιάξουν εναν πραγματικό διαδικτυακό θησαυρό ομολογιακών, απολογητικών επιχειρημάτων. Να φτιάξουν μια "Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας" κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, η οποία να αφυπνίσει και να προστατέψει τον δυστυχώς ακατήχητο σήμερα Ορθόδοξο λαό απο την παναίρεση του Οικουμενισμού.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ας μας συγχωρέσει για την Αποστασία μας και ας μας ελεήσει όλους. Αμήν.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ !
Δόξα τή αγία καί ομοουσίω, καί ζωοποιώ καί αδιαιρέτω Τριάδι !
Δόξα τῶ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι !
Δόξα τῶ Κυρίω καὶ Σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῶ !
Δόξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα Σοι !
Για οτιδήποτε βρίσκεται σε αυτή την σελίδα, είτε εικόνα είτε κείμενο, δεν ορίζω και δεν απαιτώ κανένα πνευματικό δικαίωμα. Είναι όλα ελεύθερα. Ακόμη και όσα παράγω εγώ, είτε σε κείμενο, είτε σε πολυμέσα (εικόνα, ήχο, κοκ).

Απο σήμερα 23/05/2021 ο παρόντας ιστότοπος ("Ομολογία Πίστεως") παύει να ενημερώνεται. Ίσως να γίνονται λίγες επικαιροποιήσεις απο καιρού είς καιρόν.


Ο αγώνας κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και της πανθρησκείας του Αντιχρίστου δεν θα σταμματήσει ΠΟΤΕ μέχρι της τελικής ΝΙΚΗΣ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού!

Καλές υπομονές και καλή λευτεριά!omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :