Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 19 / 09 (Σεπ.) / 2023


Σκέψεις περί των «ηλεκτρονικών ταυτοτήτων»Το ζήτημα των ταυτοτήτων όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ αποτελείται από τρία μέρη. Τα σχολιάζω ξεκινώντας με σειρά, από το λιγότερο προς το περισσότερο σημαντικό, Κοινή λογική, Κοσμικό, Πνευματικό.

Μέρος Α΄ – Κοινή λογική

 • Όταν ένας άνθρωπος βγάζει χολή και κακία, ειρωνεύεται, χλευάζει, μειώνει, προσβάλει, συκοφαντεί, μπορείς ποτέ να πιστέψεις ότι εσένα σε βλέπει διαφορετικά;
 • Εμπιστεύεσαι το Καθεστώς (δημοσιογράφοι-πολιτικοί) όταν φέρεται με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα σπέρνει την εμφυλιακή διχόνοια στον Ελληνικό λαό όταν αποκαλεί τους συμπολίτες σου ψεκασμένους, αρνητές, χαμηλής μόρφωσης, φασίστες, οπισθοδρομικούς, συνομωσιολόγους, γραφικούς, κοκ; Τί σου δείχνει αυτό για το ποιόν του; Θα εμπιστευόσουν ποτέ κάποιον που έχει τέτοιο χαρακτήρα;
 • Όταν το Καθεστώς (δημοσιογράφοι-πολιτικοί) παρουσιάζει τέτοια πρεμούρα η συνείδησή σου, το ένστικτό σου, σου λέει ότι είναι για το καλό σου;
 • Σου θυμίζει τίποτα από το πρόσφατο παρελθόν; Για ποιο πράγμα είχαν πάλι τέτοια πρεμούρα και πως κατέληξαν οι άνθρωποι που τους πίστεψαν;
 • Όταν κάποιος ψεύδεται, τι σου λέει αυτό για το προϊόν που θέλει να σου πουλήσει;
 • Όταν το Καθεστώς (δημοσιογράφοι-πολιτικοί) ψεύδεται για τις ταυτότητες, τι σου λέει αυτό για το μέλλον που σου ετοιμάζουν εάν δεχθείς την ταυτότητα;
  • Ψέμα ότι είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική ταυτότητα ως έγγραφο ταυτοποίησης στην ΕΕ
  • Ψέμα ότι είναι υποχρεωτική η χρήση της από την ΕΕ
  • Ψέμα ότι είναι υποχρεωτικό το RFID και όχι το NFC
  • Ψέμα ότι δεν γίνεται αλλιώς η διασφάλιση από την παραχάραξη της ταυτότητας
  • Ψέμα ότι δεν γίνεται να είναι προαιρετική η ταυτότητα και να υπάρξει εναλλακτική για όσους δεν θέλουν αυτή την ταυτότητα
  • Ψέμα ότι το μόνο ή το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι το περί παρακολούθησης και φακελώματος
  • Ψέμα ότι φέρνουν αυτή την ταυτότητα επειδή δεν χακάρεται
  • Ψέμα ότι δεν είναι παράνομη η προσθήκη στοιχείων στην ταυτότητα πέρα όσων χρειάζονται για την ταυτοποίηση
 • Όταν το Καθεστώς (δημοσιογράφοι-πολιτικοί) σου παρουσιάζει παραπλανητικά επιχειρήματα τι σου δείχνει αυτό για την «αλήθεια» που θέλει να σου πασάρει;
 • Για παράδειγμα, έχουν όλη την σπουδή τους στραμμένη στο παραπλανητικό επιχείρημα ότι αφού έχεις κινητό το οποίο έχει RFID και από το οποίο γίνεται η παρακολούθηση των κινήσεων και το φακέλωμα, τι σε ενοχλεί αν γίνεται και από την ταυτότητα;

  Φυσικά «ξεχνούν» ότι από το κινητό δίνεις την συγκατάθεσή σου στην χρήση των προσωπικών σου δεδομένων σε κάθε ιστότοπο που μπαίνεις, ότι το κράτος απαγορεύεται να σε παρακολουθεί από το κινητό χωρίς εισαγγελική εντολή και ότι το κινητό το πετάς ότι ώρα θέλεις μιας και δεν είναι κάποιο επίσημο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης του προσώπου σου όπως είναι η ταυτότητα


Μέρος Β΄ – Κοσμικό

Το κοσμικό μέρος του προβλήματος με τις ταυτότητες εστιάζεται σε τρία σημεία. Πρώτα όμως ας δούμε τι λέει η σχετική προβληματική νομοθεσία.

 • Νομοθεσία
  • Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8200/0-297647/2018 η οποία πραγματεύεται τις διατάξεις έκδοσης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων έχουμε το εξής επίμαχο:
   • Άρθρο 3, Παράγραφος 1, ότι οι ταυτότητες θα συμπεριλαμβάνουν «…το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης μη επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization - ICAO) για τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.»
   • Άρθρο 3, Παράγραφος 3, Υποπαράγραφος 1, ότι θα υπάρχει και «…To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip…»
  • Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8200/0-109568/16.2.2023 η οποία πραγματεύεται τις τροποποιήσεις για τις διατάξεις έκδοσης των νέων ταυτοτήτων έχουμε το εξής επίμαχο:
   • Άρθρο 1, Παράγραφος 4: Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
    «Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».
 • Σημείο 1 – Μικροεπεξεργαστής (τσιπάκι) RFID
  • Αποδοχή της ταυτότητας σημαίνει ότι υπογράφω με την ελευθερία και το αυτεξούσιό μου προκαταβολικά ότι:
  • Δίνω πλήρη εξουσιοδότηση σε τρίτους να επεξεργασθούν και να καταχωρήσουν προσωπικά μου δεδομένα στον μικροεπεξεργαστή RFID τα οποία θα είναι προσβάσιμα και σε άλλους σε κάθε χρήση της ταυτότητας, ενώ εγώ δεν θα έχω κανένα έλεγχο στο ποια δεδομένα θα εισαχθούν, εάν είναι αληθή και ποιόν σκοπό εξυπηρετούν
  • Δεν θα γνωρίζω και δεν θα ελέγχω ποια προσωπικά δεδομένα θα βρίσκονται και θα είναι προσβάσιμα από τρίτους στον μικροεπεξεργαστή RFID της ταυτότητάς μου (π.χ. ιατρικό ιστορικό, ιστορικό εμβολιασμού, ιστορικό ψηφιακών αγορών, ιστορικό διαδικτυακής περιήγησης, καταναλωτικό προφίλ, πολιτικό προφίλ, ψυχολογικό προφίλ, πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, κοκ)
  • Δεν θα γνωρίζω και δεν μου διασφαλίζει κανείς ποιός θα είναι αυτός ο τρίτος που θα επεξεργάζεται ή που θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα μέσα στον μικροεπεξεργαστή RFID θα είναι πάντοτε το Κράτος ή θα είναι και θεσμοί της ΕΕ ή και ιδιώτες
  • Αποδέχομαι να έχουν άσχετες υπηρεσίες πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που δεν χρειάζεται (π.χ. η Αστυνομία ή η ΔΟΥ στον ιατρικό μου φάκελο, κ.ο.κ.)
  • Δεν θα γνωρίζω και δεν μου διασφαλίζει κανείς που θα αποθηκεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα. Θα αποθηκεύονται και θα μένουν πάντοτε στην ευχέρεια του Ελληνικού Κράτος ή θα αποθηκεύονται και θα είναι κάποια στιγμή προσβάσιμα και από την ΕΕ ή και από κάποιον ιδιώτη
  • Δεν θα γνωρίζω πότε, με ποιόν τρόπο και ποια προσωπικά μου δεδομένα θα αλλάζουν, θα προστίθενται και θα είναι προσβάσιμα από τρίτους μέσα στον μικροεπεξεργαστή RFID, της ταυτότητάς μου
  • Δεν θα γνωρίζω ποιος θα μπορεί να «διαβάζει» τον μικροεπεξεργαστή RFID της ταυτότητάς μου, με ποια μηχανήματα και από ποια απόσταση
  • Αποδέχομαι να αποτελεί η ταυτότητά μου, την οποία δεν μπορώ να πετάξω, μέσο παρακολουθήσεως της τοποθεσίας μου
  • Δεν θα έχω την διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει ποτέ η ταυτότητα αυτή έγγραφο παντός χρήσης (π.χ. πορτοφόλι)
  • Αυτά είναι τα περί παρακολουθήσεως και φακελώματος ζητήματα. Είναι τα λιγότερο σοβαρά κοσμικά ζητήματα που αφορούν στις ταυτότητες
 • Σημείο 2 – Κάρτα Πολίτη – Κάρτα Δικαιωμάτων – Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  • Η ψηφιακή χρήση της ταυτότητας ως Κάρτα Πολίτη (Κάρτα Δικαιωμάτων) για της Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως αναφέρονται και στην ΚΥΑ αφορούν κάθε επαφή για την οποία απαιτείται η χρήση ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ή Κλειδαρίθμων, όπως για παράδειγμα η αίτηση και λήψη χρηματικών επιστροφών, αποζημιώσεων, επιδομάτων, ενισχύσεων και επιδοτήσεων από ΟΑΕΔ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, κοκ.
  • Για παράδειγμα, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, επιστροφής φόρου, συμψηφισμό ή διακανονισμό χρεών, αιτημάτων για τα διάφορα επιδόματα τύπου «pass», για ταμείο ανεργίας, για κάρτα ανεργίας, υποβολή εργοσήμου, φορολογική ενημερότητα, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, συνταγογράφηση, νοσηλεία, συμμετοχή του ασφαλιστικού ταμείου σε φάρμακα και περίθαλψη, ΔΕΗ, ΚΤΕΟ, άδεια οδήγησης, έκδοση πινακίδων οχήματος, αγορα-πωλησίες, μεταβιβάσεις, τραπεζικές συναλλαγές και υπηρεσίες, σχολείο, ΜΜΜ, κ.ο.κ.
  • Πέρα από την προφανή και αδιαμφισβήτητη διευκόλυνση που έχει μια κάρτα για όλες τις δουλειές, η ένσταση είναι ο εφιαλτικός, ολοκληρωτικός, δυστοπικός κόσμος που φέρνει μια υπερ-κάρτα η οποία θα μου δίνει πρόσβαση στην ζωή και χωρίς την οποία θα είμαι αποκλεισμένος από την ζωή και η οποία θα είναι το απόλυτο εργαλείο ολοκληρωτισμού και εκβιασμού επάνω μου
 • Σημείο 3 – Ψηφιακό χρήμα
  • Σε συνδυασμό με την επιβολή του ψηφιακού χρήματος η ταυτότητα – υπερ-κάρτα αυτή, θα γίνει το απόλυτο εργαλείο της δυστοπικής σου κόλασης. Για παράδειγμα, εάν η εκάστοτε κυβέρνηση κρίνει ότι το σχόλιό σου σε κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν σύμφωνο με το Καθεστωτικό αφήγημα, ή ότι η αναπαραγωγή ειδήσεων πέρα των διαπιστευμένων από το Καθεστώς είναι fake news, ή ότι έχεις απόψεις και στάση ζωής που δεν είναι εγκεκριμένες από το Καθεστώς, ή ότι υπερβαίνεις το προσωπικό σου πράσινο αποτύπωμα επειδή έφαγες 2 φορές κρέας αυτό το μήνα ή επειδή ξεπέρασες τα οδικά χιλιόμετρα, ή ότι κάνεις ψώνια που δεν θα έπρεπε, ή ότι δεν έχεις κάνει το τελευταίο μεταλαξιογόνο εμβόλιο του θανάτου, ή ότι αρνείσαι να κάνει επέμβαση αλλαγής φύλου ο γιός σου, ή ότι δεν επιτρέπεις στα αγοράκια σου να δοκιμάσουν και το πρωκτικό και στοματικό με τους συμμαθητές τους στο σχολείο στα πλαίσια του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ή ότι δεν αποδέχεσαι τα μεταπατερικά δόγματα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ή ότι Εκκλησιάζεσαι εν μέσω lockdown, ή ότι δεν αποδέχεσαι τα συλλείτουργα Χριστιανών-αιρετικών, ή ότι δεν αποδέχεσαι την «ιερωσύνη» των αχειροτόνητων λαϊκών του Επιφανίου, ή ότι δεν έχεις αποδεχθεί τον υποχρεωτικό σε λίγο καιρό εμφυτεύσιμο μικροεπεξεργαστή RFID ή την υποχρεωτική δερματοστιξία, κ.ο.κ., τότε, θα έχεις κυρώσεις. Θα αναστέλλεται η ισχύς της υπερ-ταυτότητάς σου και δεν θα μπορείς να κάνεις όχι μόνο όσα αναφέρονται πιο πάνω στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά δεν θα μπορείς ούτε να πληρώσεις, ούτε να αγοράσεις, ούτε καν να χρησιμοποιήσεις το ATM για να βγάλεις όσα ψιλά θα επιτρέπονται (για όσο επιτρέπονται) για μετρητό
  • Εάν σου ακούγεται συνομωσιολογικό και φαντασιακό, τότε προσπάθησε να ερμηνεύσεις γιατί ήδη λειτουργεί στην Κίνα ένα τέτοιο σύστημα βαθμολόγησης των πολιτών βάσει του οποίου, εάν οι πολίτες δεν είναι «υπάκουα παιδιά» στο κάθε αφήγημα του Καθεστώτος, τους τιμωρεί με στέρηση των παροχών και αφαίρεση χρημάτων; Προσπάθησε να ερμηνεύσεις γιατί ο Τρυντώ (Justin Trudeau) πάγωσε τους λογαριασμούς όσων πολιτών ενίσχυαν το ταμείο των φορτηγατζήδων που διαδήλωναν τον Ιανουάριο του 2022; Προσπάθησε να ερμηνεύσεις γιατί όλες οι τράπεζες είτε κλείδωσαν τους υπάρχοντες, είτε αρνήθηκαν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στον Φάρατζ (Nigel Farage) τον Ιούλιο του 2023, χωρίς εισαγγελική εντολή και την στιγμή που δεν χρωστούσε πουθενά και δεν εμπλεκόταν σε καμία παρανομία, απλά και μόνο επειδή ο πολιτικός του λόγος ελέγχει την κυβέρνηση;

  Μέρος Γ΄ – Ομολογιακό-Πνευματικό
  • Το μέρος αυτό το αναλύω πιο εκτενώς στην σελίδα ids.html. Αναφέρω ενδεικτικά ότι:
  • Ο Άγιος Αρέθας μας μεταφέρει την πληροφόρηση του Παναγίου Πνεύματος ότι πριν το τελικό Χάραγμα του Αντιχρίστου κάποιοι άνθρωποι επιλέγοντας ελεύθερα με το αυτεξούσιό τους θα αποδεχθούν να βαστάζουν στο χέρι τους το Χάραγμά του. Δεν λέει ότι θα φέρουν επάνω στο χέρι τους το Χάραγμα, όπως το εμφυτεύσιμο RFID ή η δερματοστιξία, αλλά θα βαστάζουν μέσα στο χέρι τους, θα κρατούν μέσα στην παλάμη τους. Τι πιο ξεκάθαρο ότι ο Άγιος μιλά για κάποιου είδους κάρτα και τι πιο ξεκάθαρο για εμάς ότι αυτή η κάρτα είναι αυτή η τελική, συγκεντρωτική, ψηφιακή ταυτότητα η οποία έρχεται να συγκεντρώσει αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ότι άλλο, σε έναν αριθμό ταυτοποίησης πριν προχωρήσουν στην υποχρεωτική εμφύτευση του -ήδη ευρέως χρησιμοποιούμενου- RFID και την τελική δερματοστιξία με το barcode;
  • Πιο αποκαλυπτικός ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο οποίος μας μεταφέρει την πληροφόρηση του Παναγίου Πνεύματος ότι το Χάραγμα του Αντιχρίστου, πριν το τελικό στάδιο της εμφύτευσης και της δερματοστιξίας, κάποιοι άνθρωποι επιλέγοντας ελεύθερα με το αυτεξούσιό τους θα αποδεχθούν να το χρησιμοποιούν ως πλακίδιο (βλ. κάρτα) καθημερινής χρήσης. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει ο Άγιος;
  • Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έχει γράψει 10σέλιδο βιβλιαράκι προειδοποιώντας όσους θέλουν να είναι όντως Χριστιανοί, με τις πράξεις τους όπως λέει και το Ευαγγέλιο και όχι μόνο στο όνομα, να μην πάρουν τις ταυτότητες αυτές διότι έτσι επιλέγουν με το αυτεξούσιό τους τον Εωσφόρο και διώχνουν την Θεία Χάρη, με αποτέλεσμα να σκοτίζεται ο νους τους και να μένουν αμετανόητοι, αποδεχόμενοι και ότι άλλο αντίχριστο θα φέρνει ο Πονηρός
  • Πολλοί άλλοι αγιασμένοι και φωτισμένοι άνθρωποι του Θεού, και επαναπατρισμένοι και «εν ζωή», έχουν γράψει ξεκάθαρες προειδοποιήσεις να μην πάρουν οι Χριστιανοί τις ταυτότητες. Για παράδειγμα, π. Ιωάννης Καλαΐδης, π. Αυγουστίνος Καντιώτης, π. Γεώργιος Καψάνης, π. Αθανάσιος Μυτιληναίος και άλλοι. Τους «εν ζωή» Χαριτωμένους και Φωτισμένους του Θεού δεν τους αναφέρω διότι στοχοποιούνται από την Καθεστωτική λεγεώνα του Πονηρού. Όσοι βρίσκονται κοντά στην ζώσα εκκλησία τους γνωρίζουν
  • Με λίγα λόγια και απλά, αποδεχόμενος την ταυτότητα με το ψηφιακό barcode (βλ. 666), βάζω με την ελευθερία και το αυτεξούσιό μου την υπογραφή μου ότι αποδέχομαι, συντάσσομαι και δεν αποτάσσομαι το σύμβολο (Χάραγμα) του Αντιχρίστου ως επίσημο μέσο ταυτοποίησης του προσώπου μου
  • Να υπενθυμίσω ότι αυτό που κάνει την Ορθοδοξία να είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού εν αντιθέσει με τις αιρέσεις, είναι η Δεύτερη Πηγή της Πίστεως, η Ιερά Παράδοση. Είναι ο λόγος του Θεού ο οποίος δεν σταμάτησε να αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος στους Ευαγγελιστές και τους Αποστόλους, αλλά συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποκαλύπτεται στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Τον λόγο αυτό του Θεού τον βλέπουμε στις Οικουμενικές Συνόδους, στους Ιερούς Κανόνες, στην Πατρολογία, στις Προφητείες, στα Συναξάρια, κοκ. Ακόμη λοιπόν και εάν κάποιοι δυσκολεύονται να πιστέψουν και να δεχθούν τις αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος όσον αφορά τις ταυτότητες, οφείλουν, εάν προσπαθούν όπως όλοι μας να είναι Χριστιανοί, να κάνουν υπακοή στην Εκκλησία. Υπακοή δηλαδή στον αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού και όχι στους Ιεράρχες οι οποίοι εσταύρωσαν τον Χριστό και φέρνουν κάθε λίγες δεκαετίες και από μια νέα αίρεση στην Εκκλησία, όπως έφεραν τώρα την παναίρεση του Οικουμενισμού
  • Όσον αφορά το γεγονός ότι οι ταυτότητες θα περιέχουν τον αριθμό του Θηρίου 666, εκτός από την εκτενέστατη επιστημονική βιβλιογραφία που κυκλοφορεί για την σχέση barcode και 666, το πανθομολόγησαν απεριφράστως το 1997 πλείστοι Έλληνες Υπουργοί και πολιτικοί όπως οι Λ. Παπαδήμας, Θ. Πάγκαλος, Παύλος Σαρλής, Ηλίας Παπαδόπουλος, Ιωάννης Λοβέρδος, Γεώργιος Πασχαλίδης, Χρίστος Νικολαΐδης και άλλοι
  Σύνοψη λόγων για την άρνηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κατά σειρά σοβαρότητος:
  1. Η μονόδρομη υποχρεωτικότητα και η πίεση αυτή δείχνει ολοκληρωτισμό, δόλο και δυστοπία όπως ακριβώς απεδείχθη και με τα εμβόλια. Αντιθέτως, στις δημοκρατίες πάντα υπάρχουν λύσεις
  2. Δεν θα έχω γνώση και έλεγχο στην αποθήκευση, τροποποίηση, δημοσίευση και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων
  3. Αρνούμαι στην δημιουργία διαφόρων προφίλ μου από αγνώστους τρίτους, χωρίς την συγκατάθεσή μου και για δυνητικά επιβλαβείς για εμένα σκοπούς
  4. Απορρίπτω κατηγορηματικά την ολοκληρωτική ιδέα μιας υπερ-κάρτας-δυνάστη της ζωής μου
  5. Απορρίπτω κατηγορηματικά την απόλυτα πιο ολοκληρωτική ιδέα μιας ταυτότητας-πορτοφόλι
  6. Αποτάσσομαι τον αριθμό του Θηρίου «666» σε επίσημο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησής μου
  Μην τρέξετε να τις πάρετε και αμαυρώνετε την απολογία σας, μετά από πολύ λίγους μήνες, μέσα στο 2024, θα καταργηθούν…


  Κατεβάστε και διαδώστε δωρεάν και χωρίς πνευματικά δικαιώματα το βελτιωμένο αρχείο .pdf για εκτύπωση σε βιβλιαράκι (booklet) ΕΔΩ  (του editor)


  omologiapistews@protonmail.com  Βοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :