Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 12 / 07 (Ιουλίου) / 2023


Περί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων Μητσοτάκη-Πιερρακάκη 2023



Τι λέει η επίσημη Εκκλησία

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, †373
«...οἱ ἄνθρωποι θα βαστάζουσιν (άρα κάρτα) το σημάδι του (του αντιχρίστου) πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀνόμου...»

Άγιος Μεγαλομάρτυς Αρέθας, †6ο αι.
«...τό χάραγμα ἀρχικά θα δοθεῖ με τήν μορφή πλακιδίου (κάρτας) καθημερινῆς χρήσης»

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, †1994

  • «Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα ‘κάρτας εξυπηρετήσεως’, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου… Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνουν; … Τι θα μας πεί ο Χριστός; ‘Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ού δύναστε γνώναι;’»
    (Το νόημα του Ευαγγελικού χωρίου το οποίο επικαλείται ο Άγιος είναι ότι θα μας καταλογίσει υποκρισία ο Θεός όταν έχουμε την κοινή λογική και την ευφυΐα να «διαβάσουμε» τα καιρικά σημεία και να προγνώσουμε τον καιρό αλλά παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τα προφητευμένα σημεία που αφορούν την εποχή μας, όπως εν προκειμένω τις ηλεκτρονικές ταυτότητες ως προ-σφράγισμα και εισαγωγή στο τελικό σφράγισμα)
  • …φοβοῦνται τόν κοσμικό φόβο τοῦ φακελώματος, ἐνῶ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευματικά…
    (Μας λέει δηλαδή ο Άγιος ότι το κύριο πρόβλημα δεν είναι το φακέλωμα που θα γίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα αλλά η άρνηση του Χριστού και η αποδοχή του Αντιχρίστου δια του αριθμού 666 (βλ. barcode) με τον οποίο σε συνδέει η αποδοχή της ταυτότητας)
  • «Με το σφράγισμα αρνείται κανείς (τον Χριστό). Ακόμη και με ταυτότητα. …αν δεν μου ζητούσαν υπογραφή…δεν θα πείραζε… Αλλά όταν είναι ταυτότητά μου υπογράφω, κι αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Δηλαδή, άρα το αποδέχομαι…»
  • Παρ’ όλα λοιπόν αυτά που ανέφερα, ακούει κανείς ένα σορό δυστυχώς ανοησίες του μυαλού, από ορισμένους σημερινούς ‘γνωστικούς’, ο ένας να λέει ‘εγώ θα δεχθώ την ταυτότητα με το 666, θα βάλω κι έναν σταυρό…’ Ἡ ἀκαθαρσία, δέν δέχεται ἁγιασμό. Ἑπομένως, ὁ διάβολος, ὁ ἀντίχριστος, ὅταν εἶναι στήν ταυτότητά μας, ἤ στο χέρι, ἤ στο κεφάλι μας, με το σύμβολό του, δέν ἁγιάζονται, με το να βάλουμε καί ἕνα Σταυρό.


Τι έχει πει στο παρελθόν η διοικούσα Εκκλησία (Ιεραρχία)

Εκκλησία της Κρήτης
«…2. Ὁ ἀριθμός τοῦ ἀντιχρίστου ὡς κωδικός τοιοῦτος διά τάς μαγνητικάς ταυτότητας θεωρεῖται παντελῶς ἀπαράδεκτος».
(Ἀπόσπασμα Ἐπιστολῆς πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, 22-3-93)

Ἡ αὐτή Ἱερά Σύνοδος μεταγενέστερα, καλεῖ «ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Κρῆτες σέ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση καί ἑτοιμότητα γιά πρωτοβουλίες καί νόμιμες ἀγωνιστικές κινητοποιοήσεις»
(Ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθμ. 100/11-8-97)

Εκκλησία της Ελλάδος
Ἡ Ἱερά Σύνοδος εἶχε προειδοποιήσει ὅτι, σέ περίπτωση ἐμμονῆς τῆς Πολιτείας γιά παραλαβή ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, θά μετεβάλλετο «ἕνα τμῆμα τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, ἄν μή ὁλόκληρος, σε ἀντιρρησίες συνειδήσεως».
(Ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθμ. 2626/97)

«…Β. 2. Ἐάν ἑπομένως καί ἐφ’ ὅσον οἱ νέες ταυτότητες μέλλουν να χρησιμοποιήσουν σάν κωδικό ἀριθμό ἀναγνώσεώς τους ἀπό ἠλεκτρονικά μηχανήματα τόν δυσώνυμο καί ἀπαράδεκτο ἀριθμό 666, τότε ἡ Ἱερά Σύνοδος θεωροῦσα ὅτι παραβιάζεται ἡ θρησκευτική συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, συνιστᾶ στούς πιστούς να μή δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες».
(Ἐγκύκλιος ὑπ᾿ ἀριθμ. 2641/1998)


Τι έχoυν πει Μητροπολίτες, Ηγούμενοι και οι ασκητές

«Ἡ ἀποδοχή ἐκ μέρους τῶν πιστῶν ταυτότητος, πιστοποιητικοῦ δηλαδή τῆς προσωπικότητός τους, πού θά φέρη τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπως κι ἄν ἀπεικονίζεται αὐτός, ἀποτελεῖ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί προσχώρηση στήν παράταξη τοῦ Σατανᾶ».
(Ὁμολογιακό κείμενο φέρον 123 ὑπογραφές Καθηγουμένων Ἱ. Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων (ἀνδρικῶν καί γυναικείων), Κληρικῶν ἐξ ὧν καί νῦν Μητροπολιτῶν καί Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν. Ἀπεστάλη πρός τήν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας)

«Ἡ χρήση τοῦ ἀριθμοῦ 666 στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἀποτελεῖ το τελευταῖο βῆμα πρίν ἀπό το χάραγμα στο χέρι ἤ στο μέτωπο. Γι’ αὐτό καί ἡ παραλαβή τους ἀπό τούς χριστιανούς σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, πολιτογράφηση στήν παράταξη τοῦ Σατανᾶ καί πνευματικό θάνατο».
(Ἀπόσπασμα κειμένου τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῶν Ἁγίων Μετεώρων, «Ἡ ἀλήθεια» σελ. 29-30)

«Προειδοποιεῖ ἀκόμη ἡ Ἱερά Κοινότης ὅτι οἱ Ἁγιορεῖται Μοναχοί δέν θά δεχθοῦν νά παραλάβουν τίς νέες ταυτότητες, ἐφ’ ὅσον διαπιστωθῆ ὅτι φέρουν τό 666».
(Ἀπόσπασμα τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς ΕΔΙΣ Αὐγούστου 1988)

Ανακοινωθέντα του Αγίου Όρους περί αρνήσεως παραλαβής της ηλεκτρονικής ταυτότητας
1. Ἀνακοινωθέν ΕΔΙΣ Αὐγούστου 1988
2. Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Κοινότητος 5/18 Μαρτίου 1993
3. Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Κοινότητος 11/24 -2-1997
4. Ἀνακοίνωσις ΕΔΙΣ 20-5/2-6-1997
5. Ἀνακοίνωσις ΕΔΙΣ 21-8/3-9-1997
6. Ἀνακοίνωσις Ιεράς Κοινότητος 22-4/5-5 2011
7. Ἀνακοίνωσις Ιεράς Κοινότητος 3/16-3 2015

Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἁγ. Χριστοδούλου, Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
(ἀπόσπασμα συνέντευξης ἐπισκεπτῶν):
-Γέροντα, νά πάρουμε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες;
-Δέν πρέπει νά τίς πάρουμε. Μετά τήν ταυτότητα θά ἔρθει τό σφράγισμα. Ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος λέγει, «ὅποιος σφραγισθεῖ, μετάνοια γι’ αὐτόν δέν ὐπάρχει!
Εἶναι χαμένος ἀπ’ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Δέν τόν σώζουν ὅλες οἱ προσευχές καί οἱ ἐλεημοσύνες τοῦ κόσμου».
Ἄν δεχθῶ τό χάραγμα, τά παν μύρια Ἀγγελικά καί Ἀρχαγγελικά Τάγματα νά προσεύχονται γιά μένα, δέν θά δῶ καμμιά ὠφέλεια. Θά πάω στήν κόλαση καί θά καίγομαι μαζί μέ τόν Σατανᾶ στόν αἰώνιο χρόνο, στήν ἄπειρη ἀπειρότητα.
Ρωτοῦνε μερικοί: «Πῶς θά ζήσω; Ἄμα δέν πάρω τήν κάρτα, δέν θά μπορῶ νά δουλέψω, δέν θά μπορῶ νά κάνω τίποτε». Τήν λύση μᾶς τήν δίνουν οἱ Ἅγιοι. Δέν μποροῦμε νά μείνουμε στίς πόλεις. Θά φύγουμε στά βουνά καί θά πᾶμε πολλοί μαζί, δεκαπέντε, εἴκοσι… Καί θά δώσει ὁ Θεός δύναμη, ἕνα φύλλο νά μᾶς συντηρεῖ γιά ἕνα μῆνα! Ἡ Ἁγία Ματρῶνα, ἡ τυφλή Ρωσσίδα, ἔλεγε: «θά παίρνουμε χῶμα, θά τό κάνουμε κουλούρι καί θά τρῶμε».
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=mn_kByKdEFA (ἀπομαγνητοφώνηση)

-Χξς’. Τό 666. Εἴτε τό χάραγμα ἔχουμε, εἴτε τόν ἀριθμό αὐτό, αὐτός ὁ ἀριθμός εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου! Καί ἡ Ἁγία Γραφή δέν θέλησε νά βάλει στίς σελίδες της τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου καί νά τόν περιγράφει μέ τόν ἀριθμό αὐτό. Ρωτᾶνε ἐσένα: «Γιατί θέλεις νά πάρεις ταυτότητα;». «Ἄν δέν πάρω ταυτότητα, δέν πάρω διαβατήριο, δέν μπορῶ νά ταξιδέψω, δέν μπορῶ νά πάρω χρήματα, δέν μπορῶ νά κάνω αὐτό, ἐκεῖνο…». Αὐτά δέν λέει ἡ Ἀποκάλυψη; … Ἤ θά πάρουμε ταυτότητα καί θ’ ἀρνηθοῦμε τόν Κύριο, ἤ θά δεχθοῦμε νά πεθάνουμε κι ἀπό τήν πείνα.
Καλύτερα νά πεθάνουμε ἀπό τήν πείνα, παρά νά ἀρνηθοῦμε τόν Χριστό καί νά εἴμαστε αἰώνια στήν κόλαση. Ἄν σέ χίλια χρόνια παίρναμε μία σταγόνα ἀπό τόν ὠκεανό, σέ χίλια χρόνια θά τελειώσει. Ἡ κόλαση δέν τελειώνει! Ὅπως θά φύγουμε, ἔτσι θά εἴμαστε. Δέν θά ‘χουμε ἐλπίδες νά βελτιωθοῦμε. Δέν θ’ ἀλλάξει ἡ θέση μας. Ἕνας πού κάνει ἔγκλημα… ἔχει ἐλπίδα ὁ ἄνθρωπος. Μπορεῖ νά δραπετεύσει, νά τοῦ δώσουνε χάρη, νά γίνει μία ἐπανάσταση. Στήν κόλαση δέν ἔχουμε ἐλπίδα. Τελειώσαμε.
Τά λέει ὁ Κύριος.
-Πάντως Γέροντα, ἄμα κάποιος εἶναι μόνος του, μιλᾶμε τώρα γιά μᾶς πού εἴμαστε στόν κόσμο ἔξω, ἄμα εἶσαι μόνος σου, ἐντάξει, μπορεῖς, κάνεις ἐνέργειες. Δέν τό παίρνεις τό ἕνα, δέν τό παίρνεις τό ἄλλο. Ἄμα, ὅμως, εἶσαι παντρεμένος κι ἔχεις οἰκογένεια κι ἐξαρτῶνται ἄνθρωποι ἀπό σένα, δέν εἶναι εὔκολο…
-Τί νά κάνουμε; Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ αὐτός εἶναι. Και μάλιστα ἡ Ἁγία Σολομονή εἶχε 7 παιδιά. Ὁ Ἀντίοχος τούς πιάνει καί τούς λέει: «θά φᾶτε χοιρινό κρέας». Αὐτή, μποροῦσε νά πεῖ στά παιδιά της: «Κοιτάξτε, θά κάνουμε πολιτική νά φᾶμε κρέας καί μετά δέν τρῶμε στό σπίτι». Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ λέει δέν μποροῦμε νά φᾶμε χοιρινό κρέας. Καί πιάνει τά παιδιά της, τό πρῶτο, τό δεύτερο, τό τρίτο… τά ἐνθάρρυνε (γιά τό μαρτύριο). Οἱ Μάρτυρες, πόσα ὑπέφεραν;
Μποροῦσαν νά ποῦν: «ἀρνούμαστε».
Τόν Ἅγιο Βαρλαάμ τοῦ ἔβαλαν τό κάρβουνο στό χέρι γιά νά τό ρίξει στό εἴδωλο. Καί δέν τό ἔριξε. Κάηκε τό χέρι του.
Ὁ Θεός, ἄμα πιστεύουμε, θά βρεῖ τρόπο νά μᾶς βοηθήσει. Ἄμα πάρουμε ταυτότητα, πού ἔχει τό 666… τελείωσε! Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν βλέπουμε…
-Ποῦ τό ἔχει τό 666 ἡ ταυτότητα καί τό διαβατήριο, στό τσιπάκι;
-Εἶναι ἀδιόρατο. Κι ἐγώ παίρνω μία ἀγροτική σύνταξη. Δέν θά μπορῶ νά τήν πάρω. Τί νά κάνουμε ὅμως; Θά ἀρνηθοῦμε τόν Κύριο;
Καλύτερα νά πεθάνουμε ἀπό τήν πείνα. Μιά μέρα, δυό, τρεῖς, πέντε... καί νά πᾶμε στόν Παράδεισο, παρά αἰώνια νά εἴμαστε στήν κόλαση. Νά ἔχουμε ἐλπίδα νά γλιτώσουμε.

Μακαριστός π. Ιωάννης Καλαΐδης
«Ποιος θα έχει ανδρείο φρόνηµα και δε θα υποκύψει να πάρει την καινούργια ταυτότητα, αν δει τα παιδιά του να πεινάνε; Κλάψτε στον καλό Θεό να µας λυπηθεί, γιατί θα χαθούν ψυχούλες».

Μακαριστός Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αύγουστῖνος Καντιώτης
(Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἄρθρο «Εἴμεθα ἕτοιμοι διά θυσίας;»)
«Τό συμπέρασμα εἶναι· ὅταν ἴδωμεν νά μᾶς καλοῦν διά χάραξιν ἐπί τῆς δεξιᾶς χειρός καί ἐπί τοῦ μετώπου, ἦλθε πλέον ἡ ὥρα τῆς πραγματοποιήσεως τῆς προφητείας. Φρονοῦμεν ὅμως, ὅτι ἡ ἀντίστασις δέν πρέπει νά προβληθῇ εἰς τό τελευταῖον ἐκεῖνο στάδιο, διότι τότε θά εἶναι ἀργά. Διά τοῦτο ὀρθῶς οἰ πιστοί, αἰσθανόμενοι τόν κίνδυνον πλησιάζοντα, ἤρχισαν νά ἀντιδροῦν ἀπό ἐτῶν ἤδη… Ποῦ εὑρισκόμεθα τώρα; Μετά τήν ψήφησιν τοῦ νόμου διά τήν προστασίαν -δῆθεν- τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἐπεξεργασίαν τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί μετά τήν κύρωσιν τῆς Συνθήκης Σένγκεν τί μένει; Αἱ νέαι ταυτότητες μέ τό 666!
Καί πάλιν οἱ πιστοί θά ἀντισταθοῦν καί θά ἀγωνισθοῦν. Ἀπό τοῦ 1993 ἤδη ἡ Ἱ. Σύνοδος εἶπε νά μή λάβουν οἰ Ὀρθόδοξοι τάς νέας ταυτότητας, ἀνενέωσε δέ τήν ὁδηγίαν αὐτήν καί μέ τήν πρόσφατον Συνοδικήν ἐγκύκλιον.
Εἰς τοῦτο συμφωνεῖ καί ὅλο τό Ἅγιο Ὄρος. Ἀγωνίζονται ἐπίσης, καί μάλιστα ἐντονώτερον ἡμῶν, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού ἀκολουθοῦν τό παλαιόν ἡμερολόγιον, συμπλέομεν δέ μετ’ αὐτῶν εἰς τόν ἀγῶνα τοῦτον. Ἔγκυροι τέλος φωναί χαρισματούχων γερόντων, ὡς τοῦ Παϊσίου, καί ἀπό τήν ὑπερπέραν ἀκόμη φωνάζουν νά φυλαχθῶμεν ἀπό τό χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου»
(Χριστιανική Σπίθα, Ἰούλιος 97, ἀρ. φ. 543)

Μακαριστός Καθηγούμενος π. Γεώργιος Καψάνης, Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
(Ἀπόσπασμα ἀπό τό λίαν διευκρινιστικό θεολογικά καί συγχρόνως ὁμολογιακό κείμενον «Ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ὥρα γιά ὁμολογία ἤ ἄρνησι»):
«Θέλουν λοιπόν νά μᾶς ἐπιβάλουν τό 666, καί μάλιστα σέ ἔγγραφο ἀπολύτως προσωπικό μας πού τό φέρουμε πάντα μαζί μας, ὅπως εἶναι τό δελτίον ταυτότητός μας.
Λέγουν μερικοί ἀφελῶς ὅτι τό 666 τῆς ταυτότητος ἤ καί τό πιθανολογούμενο χάραγμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο δέν μποροῦν νά μᾶς ἀφαιρέσουν τήν ἀνεξίτηλη σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ πού ἐλάβαμε μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρίσμα.
Πράγματι δέν μποροῦν νά μᾶς τήν ἀφαιρέσουν, ὅταν βιαίως μᾶς τά ἐπιβάλλουν, δηλαδή ὅταν μᾶς δέσουν καί μᾶς σφραγίσουν, ἤ προσαρτήσουν ἐπάνω μας τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες.
Ὅταν ὅμως μέ τήν θέλησή μας τά ἀποδεχθοῦμε, τότε βεβαίως θά ἀποστῇ ἀπό ἐμᾶς ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, διότι δέν ὡμολογήσαμε τόν Χριστό καί διότι ἀπό δειλία ἤ συμφέρον ἤ ἀδιαφορία ἤ καί ἀπό πνευματική ὀλιγωρία δεχθήκαμε τό σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ὅσοι λέγουν στόν εὐσεβῆ λαό «δέν πειράζει τό 666, πάρετε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες», δέν σκέπτονται τί εὐθύνη ἀναλαμβάνουν. Δέν προβληματίζονται μήπως ἔχουν λάθος καί ἔτσι γίνουν ἠθικοί αὐτουργοί ἀποστασίας τῶν Χριστιανῶν.
Δέν θά δεχθοῦμε ἠλεκτρονική ταυτότητα, διότι θεωροῦμε ὅτι ἐξευτελίζει τά πρόσωπά μας. Πῶς θά φέρουμε μαζί μας ἕνα ἔγγραφο πού θά γράφῃ πλῆθος πληροφοριῶν γιά μᾶς, πού θά μποροῦν νά διαβάσουν Ἕλληνες καί ξένοι, ἐκτός ἀπό ἐμᾶς, καί μάλιστα πού θά μποροῦν ἀπό ἐπιτηδείους νά διαστραφοῦν εἰς βάρος μας;
Καί ἀκόμη διότι, ἐάν περιέχῃ τό 666, θά τό θεωρήσουμε ἄρνησι τοῦ Χριστοῦ. Κανείς δέν ἐπιτρέπεται νά διακινδυνεύῃ τήν σωτηρία του».

Μακαριστός Γέρων π. Αθανάσιος Μυτιληναίος
«Αυτή την κάρτα δεν θα την πάρουμε, γιατί, όποιος την πάρει, δε θα γλυτώσει το σφράγισμα που ακολουθεί.»



Ἐνδεικτικές μαρτυρίες ὑπευθύνων πού ὁμολογοῦν ὅτι θά ὑπάρχει ὁ κωδικός 666 στίς ἡλεκτρονικές ταυτότητες!!!

1) Λ. Παπαδήμας (Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν): ὁμολόγησε σαφέστατα τή χρήση τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης.
(ANT1 - Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας τοῦ κ. Πρετεντέρη).

2) Θ. Πάγκαλος (Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν): σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ν. Χατζηνικολάου, γιατί δέν ἀλλάζουν τό 666, ἐφ’ ὅσον ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός, ἀπάντησε: «Δέν μποροῦμε νά τόν ἀλλάξουμε, διότι ἀλοίμονο ἐάν ἐμεῖς περιέλθουμε στή λογική τοῦ νά ἀκοῦμε μιά χούφτα παράξενους ἀνθρώπους».
(MEGA-Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ, ἀμέσως μετά τήν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Σένγκεν)

3) Παῦλος Σαρλῆς (Εὐρωβουλευτής Ν. Δημοκρατίας, ὑπέρμαχος τῆς Σ. Σ.): «Τό 666 θά ἐμπεριέχεται στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες...........εἶναι ἁπλό γιά τήν ὁποιαδήποτε Κυβέρνηση ν’ ἀλλάξει τό ἠλεκτρονικό σύστημα καί νά χρησιμοποιήσει ἕνα ἄλλο σύστημα, τό ὁποῖο δέν θά περιέχει τόν ἀριθμό 666 ἐφόσον αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς ἀντίδρασης πού ὑπάρχει γενικότερα».
(Ἀπογευματινή 15-6-97 σελ. 24)

4) Ἡλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής τῆς Συν. Σένγκεν τοῦ Πασόκ): ἀπάντησε στόν ἰσχυρισμό τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου ὅτι, στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες διά τῶν ὁποίων θά δοθεῖ ὁ Ε.Κ.Α.Μ. θά ἐμπεριέχεται ὁ 666!.........: «Θέλω νά παρατηρήσω ὅτι ὁ π. Χριστόδουλος εἶναι πάρα πολύ θετικός στήν συζήτησή του. Μοῦ ἀπέδωσε τά πραγματικά γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό 666.... εἴμαστε ὅμως στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς καί δυνατός σάν κράτος εἶναι αὐτός πού ἔχει τίς περισσότερες πληροφορίες, παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τούς ἐξοπλισμούς. Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι νά μποῦμε στό σύστημα, διότι πρέπει νά δοῦμε καί τί θά γινόταν, ἐάν δέν μπαίναμε».
(ΣΚΑΪ Εἰδήσεις 10-6-1997)

5) Ἰωάννης Λοβέρδος (Δημοσιογράφος): «Ὁ ἀριθμός 666 βρίσκεται γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης στίς νέες ταυτότητες πού προβλέπονται συνεπείᾳ τῆς κύρωσης τῆς Συνθήκης Σένγκεν».
(Ἐπενδυτής Σάββατο14-6-97)

6) Γεώργιος Πασχαλίδης (Ὑπουργός παράτῷ Πρωθυπουργῷ): Καθησυχάζων τήν ἐπιτροπήν τῶν Ἀρχιερέων πού τόν ἐπεσκέφθησαν διά τό θέμα ἐδήλωσε: «Τό 666 δέν εἶναι κάτι κακό. Εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀριθμός πρίν τό 667 καί μετά τό 665».
(Ἐφημερίς Ἐλευθεροτυπία 11-7-97)

7) Χρίστος Νικολαϊδης (Δημοσιογράφος):….«Εἰδικοί ἐπιστήμονες τοῦ τομέα προγραμματισμοῦ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἐπισημαίνουν πώς ἡ ἐμφάνιση τοῦ 666 σέ συστήματα πληροφορικῆς εἶναι τυχαία». «Συγκεκριμένα», ἀναφέρει, «ἐμφανίζεται στό γραμμωτό κώδικα, ὅχι ἐνιαῖος, ἀλλά μέ τήν μεταφορική ἐμφάνιση τριῶν στοιχείων «6» (ἕξι) στήν ταυτότητα κάθε καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ. Τό σχῆμα πού φέρει τήν ὀνομασία «6» ἀποτελεῖται ἀπό δύο γραμμές, μιά λεπτή καί μιά πλατύτερη καί ἐπαναλαμβάνεται στήν ἀρχή στό μέσον καί στό τέλος τοῦ κωδικοῦ».
(Ἐφημερίς Ἀγγελιοφόρος Τρίτη 17-7-97)

8) Ἡλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής Συνθήκης Σένγκεν). «Ἀλλοίμονον ἐάν μιά εὐνομούμενη πολιτεία ὅπως εἶναι ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία δέχεται νά ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνές, παρασυρθεῖ καί ἐπηρεασθεῖ ἀπό μία ἐλάχιστη μειοφηφία ἡ ὁποία θέλει νά μᾶς ἐπιβάλει ἕναν ἀριθμό, ἐπειδή ἔτσι νομίζει»(ἐννοώντας τό 777 ἀντί τοῦ 666).
(Κρατική τηλεόραση ΕΤ3 ἐκπομπή «Ἀνιχνεύσεις»)



Πηγές
«Σημεία των Καιρών». Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, 1987 (10σέλιδο χειρόγραφο βιβλιαράκι)

«Η Κάρτα του Πολίτη. Η εισαγωγή του σφραγίσματος». Β΄ Επαυξημένη Έκδοση Αγιορειτών Πατέρων, Ιούνιος 2015 (42 σελίδες)

Διάφορες άλλες πηγές (διαδίκτυο)



(του editor)



omologiapistews@protonmail.com



Βοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :