Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 24 / 05 (Μαΐ.) / 2023Περί του αυτό-προσδιορισμού ως Χριστιανού


Όλοι οι σύνδεσμοι ανοίγουν σε νέα καρτέλα (tab)Επειδή βλέπω πολλούς δημοσιογράφους (και όχι μόνο) να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους τα τελευταία χρόνια και δει τον τελευταίο μήνα καταγγέλλοντας ως «υπερσυντηρητικούς» ή «ταλιμπάν» όσους λένε ότι η ομοφυλοφιλία είναι κολάσιμο, αφύσικο και βδελυγματικό αμάρτημα και παρουσιάζοντας την δήθεν σωστή «Χριστιανική» τους εκδοχή ως ανεκτική –αν όχι αμνηστεύουσα– στο πάθος αυτό, θα ήθελα να τους προσκαλέσω σε μια λογική ακολουθία.


Όταν λες ότι είσαι Χριστιανός σημαίνει μεταξύ πολλών άλλων τα εξής θεμελιώδη.

 1. Πιστεύεις ότι τα 49 Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο αποκεκαλυμμένος λόγος του Θεού στους δικαίους (Προφήτες, κοκ) της προ Χριστού εποχής για την σωτηρία του ανθρώπου.

 2. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, είναι δηλαδή το Β΄ Πρόσωπο του Αγίου Τριαδικού Θεού που σεσαρκώθηκε και περπάτησε ανάμεσά μας ως υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο.

 3. Πιστεύεις ότι τα 27 Βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι ο αποκεκαλυμμένος λόγος του Θεού στους Ευαγγελιστές και τους Αγίους Αποστόλους για την σωτηρία του ανθρώπου.

 4. Πιστεύεις στην Ορθόδοξη αγιότητα, δηλαδή στον Φωτισμό, στην μέθεξη στις ελλάμψεις του Ακτίστου Φωτός όπως την περιγράφει μεταξύ δεκάδων Αγίων Πατέρων, ο δογματικός θεμελιωτής της Ορθοδόξου Πατερικότητος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

 5. Πιστεύεις ότι η Ιερά Παράδοση (ιεροί Κανόνες, κοκ) είναι ο αποκεκαλυμμένος λόγος του Θεού στους Χαριτωμένους και Φωτισμένους Αγίους Πατέρες για την σωτηρία του ανθρώπου και ως τέτοια, είναι η ζώσα συνέχεια της Αγίας Γραφής, ισότιμη και ισόκυρη τω Θείω γραπτώ λόγω διαμένουσα αναλλοίωτη είς τους αιώνας.

Εφόσον πληροίς τις ανωτέρω θεμελιώδεις προϋποθέσεις ως Χριστιανός, τότε αντιλαμβάνεσαι και πιστεύεις ότι…:
 1. …ο σοδομισμός όχι μόνον είναι αμαρτία, αλλά είναι και η πιο Θεομίσητη, μιας και από τα εκατομμύρια των πόλεων των ανθρώπων στο πέρας της Ιστορίας ο Θεός κατέκαυσε τις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρρων λόγω του σοδομικού πάθους (Γέν. ιη΄-ιθ΄ [18-19]).

 2. …η αρσενοκοιτία καταγγέλλεται και απαγορεύεται με το «Δεν θα κοιμηθής με άρρενα, όπως κοιμάσαι με γυναίκα, διότι η πράξις αυτή είναι μυσαρά» (Λευ. ιη΄ 22).

 3. …η ομοφυλοφιλία καταδικάζεται μιας «Και εκείνος που εκοιμήθη με άρρενα, ως με γυναίκα, και οι δύο διέπραξαν μυσαράν αμαρτίαν. ΕΙναι ένοχοι και πρέπει να τιμωρηθούν με θάνατον» (Λευ. κ΄ 13).

 4. …η ομοφυλοφιλία (ανδρών και γυναικών) είναι το χειρότερο πάθος και ο μεγαλύτερος εξευτελισμός (Ρωμ. α΄ 23-27).

 5. …δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούν οι αρσενοκοίτες (Κορ. Α΄ στ΄ 9-10).

 6. …οι αρσενοκοίτες είναι ασεβείς, αμαρτωλοί και βέβηλοι (Τιμ. Α΄ α΄ 9-10).

 7. …το καταστρεπτικότερο πυρ της Θείας οργής ήλθε για τους παρα φύσιν ασελγούς (Ιουδ. α΄ 7).

 8. …η αρσενοκοιτία είναι ίσως το σοβαρότερο αμάρτημα από όλα, μιας και ένας από τους πολλούς ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας οι οποίοι την καταδικάζουν, ο Ζ΄ του Μεγάλου Βασιλείου, θέτει επιτίμιο ακοινωνησίας τα 30 έτη!

 9. …η ομοφυλοφιλία είναι το πιο αισχρό, βδελυγματικό (Ευαγγελικός όρος) και εξευτελιστικό από όλα τα πάθη και γι’ αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι είναι προτιμότερο να πεθάνει κάποιος παρά να υποπέσει σε αυτό το τόσο εξευτελιστικό για το ανθρώπινο πρόσωπο (το «κατ’ εικόνα») πάθος (βλ. Συμφωνία Ζ΄ ιερού Κανόνος Μεγάλου Βασιλείου και «Ερμηνεία Εἰς τὴν Πρὸς Ρωμαίους Επιστολήν, Ὁμιλία Δ΄», MPG τ. 60, σ. 416-417).

 10. …η ομοφυλοφιλία καταδικάζεται ως το πιο Θεομίσητο πάθος μιας και μας αποκαλύπτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι το τρίτο θαύμα κατά την Γέννηση του Χριστού ήταν το ότι κατέβηκε Άγγελος Κυρίου και θανάτωσε όλους τους αρσενοκοίτες στον κόσμο, ώστε να μην γεννηθεί ο Χριστός σε έναν κόσμο όπου θα υπήρχε έστω και ένας άνθρωπος με αυτό, το πιο Θεομίσητο πάθος (Εορτ. Α΄ σ.145).

 11. …η ομοφυλοφιλία είναι τόσο Θεομίσητο πάθος, που ο μέγας ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης Άγιος Ιερώνυμος αναφέρει δυο πράγματα επ’ αυτού. Πρώτον, ότι εξ αιτίας αυτής της αμαρτίας καθυστέρησε τόσες χιλιετίες η έλευση του Χριστού. Δεύτερον, ότι ο Αντίχριστος θα έρθει μόνον όταν ο άνθρωπος πέσει σε ευρεία κλίμακα σε αυτό, το οποίο είναι το χειρότερο πάθος από όλα.

 12. Αυτά τα πολύ λίγα ενδεικτικά, διότι οι αναφορές της Πίστεως για την ομοφυλοφιλία είναι ατελείωτες.

Όταν λοιπόν αρνείσαι να δεχθείς ότι η ομοφυλοφιλία είναι παρά φύσιν κατάσταση (ανωμαλία), πτώση, πάθος, βαρύτατο και κολάσιμο αμάρτημα, τότε αρνείσαι να πιστέψεις όλα τα ανωτέρω. Αρνείσαι να πιστέψεις τους Χαριτωμένους και Φωτισμένους Αγίους Πατέρες, αρνείσαι να πιστέψεις τις Πηγές της Πίστεως, αρνείσαι να πιστέψεις τους ιερούς Κανόνες, αρνείσαι να πιστέψεις την ιερά Παράδοση, αρνείσαι να πιστέψεις την Παλαιά Διαθήκη, αρνείσαι να πιστέψεις την Καινή Διαθήκη, αρνείσαι να πιστέψεις τους Αγίους Αποστόλους, αρνείσαι να πιστέψεις τους Ευαγγελιστές, αρνείσαι να πιστέψεις το Άγιο Ευαγγέλιο, αρνείσαι να πιστέψεις ακόμη και στα λόγια του Χριστού!

Με βάση και το πλέον δεδομένο και αυτονόητο ότι ο λόγος του Θεού δεν επιδέχεται κοπτο-ραπτικής του τύπου «δέχομαι αυτό...δεν δέχομαι εκείνο», βάσει ποιάς λογικής αυτό-προσδιορίζεσαι ως Χριστιανός; Μπορείς κάλλιστα να αυτό-προσδιοριστείς ως Οικουμενιστής ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι ως Χριστιανός. Διότι άλλο είναι να υπερασπίζεσαι το αυτεξούσιο και το ελεύθερο δικαίωμα στην επιλογή και άλλο είναι η άρνηση και η παραχάραξη της Πίστεως.

Άρα, όσοι δημοσιογράφοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους υπερασπιζόμενοι το πάθος της ομοφυλοφιλίας είναι, είτε παντελώς άσχετοι με τα της Ορθοδοξίας (πρέπει να είναι πολύ αφελής κάποιος για να το πιστέψει), είτε εκτελούν νεοταξική ατζέντα τύπου woke σαν αυτές που χρηματοδοτεί ο Σόρος, είτε απλά υπερασπίζονται ανειλικρινώς τις προσωπικές τους σεξουαλικές επιλογές.(του editor)


omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :