Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 03 / 06 (Ιουν.) / 2023
Οι «Falasha» και ο Μητσοτάκης...


Όλοι οι σύνδεσμοι ανοίγουν σε νέα καρτέλα (tab)Ποια είναι η «φυλή» Δαν
Ο Αβραάμ έχει οκτώ παιδιά, ένα εκ των οποίων είναι ο Ισαάκ.
Ο Ισαάκ έχει δυο δίδυμους γιούς, τον Ησαύ και τον Ιακώβ.
Ο Ιακώβ έχει 12 παιδιά, τα οποία θα ιδρύσουν και θα ηγηθούν των 12 «φυλών» του Ισραήλ.
Ο Δαν είναι ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, γενάρχης της «φυλής» Δαν.

Γιατί συνδέεται η «φυλή» Δαν με τον Αντίχριστο
Μερικές ενδεικτικές αναφορές, διότι είναι πολλές.

Ο ίδιος ο Ιακώβ, ο κατά σάρκα πατέρας του Δαν, προφήτευσε ότι θα έλθει καιρός όπου θα κυβερνήσει η «φυλή» Δαν και θα είναι καταστρεπτική και κακή σαν το φίδι και τα θύματά της θα περιμένουν την σωτηρία τους από τον Θεό. (Γέν. μθ΄ 16-18)

Αργότερα, ο Μωυσής προφήτευσε ότι η «φυλή» Δαν είναι ένα μικρό λιοντάρι το οποίο θα εξορμήσει από την πόλη Βασάν (Δευτ. λγ΄ 22). (Η πόλη Βασάν είναι η μετέπειτα Σκυθόπολη και η σημερινή Μπέιτ Σεάν (Beit She'an). Βρίσκεται στο Βόρειο Ισραήλ και έχει 18.900 κατοίκους (2021). Πολύ κοντά στα ανατολικά της έχει τον Ιορδάνη ποταμό.)

Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει ότι θα εγερθεί η Δαν και θα καταστρέψει τα πάντα (Ιερ. η΄ 15-17).

Ο προφήτης Αμώς αναφέρει ότι η «φυλή» του Δαν η οποία και δεν θα πιστέψει τον αληθινό Θεό θα καταστραφεί (Αμώς η΄ 14).

Στο Βιβλίο της Αποκαλύψεως, η «φυλή» Δαν δεν συμπεριλαμβάνεται στους 144.000 σφραγισμένους (γραμμένοι στο Βιβλίο της Ζωής) από τις 12 «φυλές» του Ισραήλ (12.000*12=144.000) (Αποκ. ζ΄ 4-8).

Ανέκαθεν η «φυλή» Δαν από το Βόρειο Ισραήλ θεωρούντο ειδωλολάτρες και το μαύρο πρόβατο της Ιουδαίας.

Την εγκυρότητα των ανωτέρω προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης επιβεβαιώνουν πολλοί Άγιοι Πατέρες όπως ο Μέγας Αθανάσιος ο οποίος μιλά περί της καταγωγής του Αντιχρίστου από την «φυλή» Δαν και από το βόρειο Ισραήλ (Γαλιλαία), ο Άγιος Ιππόλυτος Ρώμης, κα.

Για την γέννηση του Αντιχρίστου
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι θα γεννηθεί άνδρας άνθρωπος από πορνεία και θα κατοικήσει μέσα του ο Διάβολος.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος αναφέρει ότι θα γεννηθεί άνδρας από γυναίκα διεφθαρμένη και θα γίνει δοχείο του Διαβόλου.

Ο Άγιος Ιππόλυτος Ρώμης αναφέρει ότι θα γεννηθεί άνδρας από γυναίκα πόρνη την οποία θα παρουσιάζουν ως παρθένο.

Η «φυλή» Δαν σήμερα
Η «φυλή» Δαν αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Σεφαρδίτη αρχιραββίνο του Ισραήλ Ovadia Yosef το 1973. Πρόκειται για τους Αιθίοπες Εβραίους, μαύρους φυσικά. Μετά και την επίσημη αναγνώρισή τους ως την χαμένη «φυλή» Δαν άρχισε ο επαναπατρισμός τους στο Ισραήλ το 1977 επί πρωθυπουργίας Menachem Begin. Μέσα σε 8 έτη επαναπατρίσθηκαν στο Ισραήλ περισσότεροι από 56.000 Εβραίοι της «φυλής» Δαν. Η τελική αναγνώρισή τους και από το Ανώτατο Ραββινικό Συμβούλιο του Ισραήλ έγινε στα τέλη του 2019.

Πρόσθεση και σύνοψη
Ο τελικός Αντίχριστος θα είναι φυσικό πρόσωπο, άνθρωπος, άνδρας, γεννημένος από πόρνη γυναίκα την οποίαν θα παρουσιάσουν ως παρθένα. Θα προέρχεται από την Εβραϊκή «φυλή» Δαν, η οποία είναι σήμερα οι «Φαλάσα», οι μαύροι, Αιθίοπες Εβραίοι του Ισραήλ. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα ο Αντίχριστος θα είναι μαύρος ή μιγάς. Προφανώς και η προέλευση του Αντιχρίστου από την συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων δεν μπορεί να αποτελέσει μομφή, είτε κατά των Αιθιόπων εν γένει, είτε κατά των Αιθιόπων Εβραίων. Ο τελικός Αντίχριστος θα είναι επίσης «σκεύος εκλογής» και τέλειο κατοικητήριο του Διαβόλου.

Η ταπεινή και κατατρεγμένη «φυλή» Δαν
Οι λευκοί Εβραίοι ποτέ δεν είδαν με καλό μάτι τους μαύρους Αιθίοπες Εβραίους της «φυλής» Δαν. Ενώ οι ίδιοι οι Δαν αυτοαποκαλούνται Beta Israel (Οίκος Ισραήλ), οι υπόλοιποι Εβραίοι (λευκοί) τους αποκαλούν με την υποτιμητική λέξη Φαλάσα (Falasha) που σημαίνει ξένος.

Επειδή έμμειναν αποκομμένοι από το υπόλοιπο Ισραήλ, η λατρεία τους (Haymanot) έχει πολλές διαφορές από τον σημερινό Ραββινικό Ιουδαϊσμό όπως, Χριστιανικές επιρροές, την άγνοια του Ταλμούδ, μοναχισμό, κα. Είναι μια πανθρησκεία σε μικρογραφία.

Οι «Φαλάσα» έχουν περάσει από «40 κύματα» ανείπωτης φτώχιας, εμφυλίου, διωγμών, μεταναστεύσεων, ρατσισμού από όλες τις πλευρές, κοκ. Είναι οι απόκληροι και οι αναλφάβητοι «γύφτοι» του Ισραήλ. Από το 1985 και μετά η γκετοποίηση και ο ρατσισμός κατά των «Φαλάσα» εντείνεται. Το 1983 «έγιναν» ντοκυμαντέρ και το 2005 τα «πάθη» τους έφτασαν να γίνουν και ταινία στην Ευρώπη. Οι ίδιοι «Φαλάσα» όμως έγιναν με την σειρά τους και αυτοί ρατσιστές κατά νεώτερων μεταναστών στο Ισραήλ. Το 2010 και το 2013 αποκαλύφθηκε ότι το κράτος στείρωσε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες «Φαλάσα» κρυφά και εν αγνοία τους μέσω εμβολιασμών για να μην αυξάνεται ο μαύρος πληθυσμός στο Ισραήλ. Το 2015 οι αντιδράσεις και οι εξεγέρσεις των «Φαλάσα» κλιμακώνονται εκθετικά μιας και εκπροσωπούν ήδη μια μειονότητα πάνω από 120.000 καταπιεσμένων μαύρων Εβραίων. Σήμερα έχουν ξεπεράσει τους 160.000.

Όλα τα κομμάτια μαζί
Στα πολιτικά πλαίσια, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης ως προετοιμασία για τον ερχομό του Αντιχρίστου γίνονται όλες οι παγκόσμιες καταστροφές (τρομοκρατίες, μεταναστευτικά, πανδημίες, κράχ, φτώχια, πόλεμοι, περιβάλλον) και όλες οι παγκόσμια συντονισμένες αντιμετωπίσεις τους, ώστε να εγερθεί η φτιαχτή «ανάγκη» για μια παγκόσμια κυβέρνηση με ηλεκτρονική διακυβέρνηση ώστε να λυθούν όλα αυτά τα παγκόσμια προβλήματα.

Στα πλαίσια των θρησκειών, στα πλαίσια του Οικουμενισμού, πρέπει να πολτοποιηθεί η Εκκλησία μαζί με τις αιρέσεις και όλες τις θρησκείες σε μια πανθρησκεία. Εξ ου και η προώθηση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού με τους διαθρησκειακούς διαλόγους και τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς, η επιδιωκόμενη από τον Μητσοτάκη αναθεώρηση του Συντάγματος για ουδετερόθρησκο κράτος, τα συγκριτιστικά θρησκευτικά τα οποία διδάσκουν ότι η Ορθοδοξία δεν θα έχει πλέον, όχι μόνον την μοναδική αλήθεια αλλά καμία αλήθεια και θα είναι απλά ένα ακόμη πολιτιστικό στοιχείο όπως ο χορός της βροχής των ινδιάνων της Αμερικής, κοκ.

Εξ ου και οι ταινίες τύπου «The DaVinci Code» αλλά και οι «αποκαλύψεις» κάθε περίοδο παραμονής Χριστουγέννων και Πάσχα, νέων δήθεν Ευαγγελίων, αναθεωρητικών ανασκαφών, επιστημονικών «ανακαλύψεων», κοκ, όπου τα Ευαγγέλια αναιρούνται, οι χρονολογίες αναιρούνται, οι περιγραφές αναιρούνται, τα γεγονότα αναιρούνται, τα πρόσωπα αναιρούνται, ο Χριστός είχε παλλακίδες και απογόνους, ο Χριστός ήταν μαύρος, κοκ, ώστε να περάσει στο υποσυνείδητο του Χριστιανού ότι ίσως τελικά και να πιστεύει ψέματα, ίσως τελικά να μην υπήρξε Χριστός, ίσως τελικά να έχει πέσει θύμα απάτης όπως λένε και οι Κομμουνιστές, κοκ.

Όμως και στα πλαίσια του Αντιχρίστου ως πρόσωπο πρέπει να είναι έτοιμος ο κόσμος.

Το προφίλ των «Φαλάσα» ταιριάζει με το ταπεινό και κατατρεγμένο ιστορικό του «Μεσσία» που θέλουν να παρουσιάσουν.

Λόγω καταγωγής από τους «Φαλάσα», τους Δαν, ο «Μεσσίας» θα παρουασιαστεί ως ο αδικημένος, καταπιεσμένος, κατατρεγμένος, πονεμένος και άρα συμπαθής και αγαπητός απ’ όλους. Έτσι θα ταιριάξει τέλεια και το προσωπείο του ως ταπεινός, συμπονετικός, φιλάνθρωπος, σοφός, υπέρ των δικαιωμάτων και των ισοτήτων, δίκαιος, ευσεβής, τίμιος, υπέρ των φτωχών, στεναχωρημένος, κοκ. Θα αγαπά ιδιαίτερα τους Εβραίους οι οποίοι και θα τον αναγνωρίσουν πρώτοι ως θεό τους και θα πάρει την καθέδρα της υγείας (ΟΗΕ/ΠΟΥ;) και της πανθρησκείας (Πάπας;). Όσον αφορά την καθέδρα της υγείας, μήπως γι’ αυτό ετοιμάζουν την παγκόσμια υγειονομική δικτατορία-δυστοπία (βλ. 77η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας 2024) μετά και από το πανεπιτυχές ψυχολογικό πείραμα φόβου-υπακοής της «πανδημίας» covid; Και όσον αφορά την καθέδρα της πανθρησκείας, μήπως γι’ αυτό είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός «τον Πάπα να καταράσθε»;

Πέρα από αυτά όμως, ως αντιστροφέας των πάντων του Χριστού πρέπει να αντιστρέψει και αυτό το ίδιο χρώμα με το οποίο σεσαρκώθηκε ο Θεός ως Χριστός. Πρέπει να έλθει ως μαύρος, ή έστω μιγάς.

Συνεπώς, πρέπει να έλθει σε μια κοινωνία όπου το μαύρο χρώμα δέρματος θα θεωρείται όχι απλώς ισότιμο με το λευκό αλλά «θεϊκό», ενώ το λευκό θα θεωρείται μίασμα και αμαρτία. Πρέπει ο κόσμος να έχει «θεοποιήσει» την μελαμψή μερίδα των ανθρώπων και να έχει δαιμονοποιήσει και «ποινικοποιήσει» την λευκή. Πρέπει οι μαύροι, οι μελαμψοί και οι μιγάδες να είναι πλειοψηφία και να ελέγχουν τους λευκούς οι οποίοι θα βρίσκονται αριθμητικά μειωμένοι, ενοχικοί και φοβισμένοι.

Μήπως γι’ αυτό η παγκόσμια συντονισμένη φρενίτιδα με τους τρομοκρατικούς και αντι-δημοκρατικούς, δήθεν «αντι-ρατσιστικούς» νόμους που μόνο αντι-ρατσιστικοί δεν είναι, με τους παραλόγους δικαιωματισμούς (ακόμη και περί των δικαιωμάτων της κατσαρίδας), με τους νεοταξικούς νεο-φιλελευθερισμούς, κοκ;

Μήπως γι’ αυτό η βιαίως χορηγούμενη μετανάστευση από τους μελαμψούς λαούς της Ασίας και της Αφρικής στην Ευρώπη και την Αμερική;

Μήπως γι’ αυτό η εκθετικώς αυξανόμενη κινηματογραφική προπαγάνδα περί «Μαύρης Αθηνάς», «Μαύρης Αφροδίτης», «Μαύρης Κλεοπάτρας», «Μαύρης Θεοτόκου», «Μαύρου Ιησού», κοκ;

Μήπως γι’ αυτό η αποσιώπηση των εκατοντάδων χιλιάδων βιασμών και δολοφονιών των λευκών από μαύρους σε Ευρώπη και Αμερική και η ταυτόχρονη υπερ-ανάδειξη και μάλιστα πλαστή στις περισσότερες περιπτώσεις των δήθεν «ρατσιστικών» περιπτώσεων αστυνομικής βίας κατά των μαύρων;

Μήπως γι’ αυτό και το βίαιο και ρατσιστικό κίνημα κατά των λευκών «Black Lives Matter» (BLM) με την παγκόσμια υπερ-χρηματοδότηση;

Μήπως γι’ αυτό και η υπερ-προβολή στην woke κουλτούρα του μαύρου ως το «κυρίαρχο αρσενικό» («alpha male») και του λευκού ως το τρανσέξουαλ «sex toy»; (Γιατί άραγε στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι τρανσέξουαλ είναι όντως λευκοί; Είναι από γενετική πληροφορία, από διατροφική κουλτούρα, από ιατρική επενέργεια;)

Μήπως γι’ αυτό και τα εμετικά και απαράδεκτα συνθήματα που αναδύονται παγκοσμίως περί στείρωσης, υποδούλωσης και θανάτωσης των λευκών; (βλ. ειδήσεις πιο κάτω)

Μήπως γι’ αυτό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην Γενεύη, η τεράστια τοιχογραφία του «Μεσσία» τον απεικονίζει ως μιγά;

Μήπως γι’ αυτό το παγκόσμιο Καθεστώς με τα κατα τόπους «κυνοβουλευτικά» του κόμματα και σε εμάς ιδίως ο δικαίως αφορισμένος από Ιεράρχες Μητσοτάκης έχει τόση εμμονή με την παγκοσμιοποίηση, με τη νεοταξική ατζέντα, με τους λοάτκι, με τους μετανάστες, με την πολυ-πολιτισμικότητα, με τους μαύρους, με το κίνημα BLM, με το κίνημα woke, κοκ; Μήπως γι’ αυτό έβαλε την Bilderberg-Κεραμέως να φτιάξει συγκριτιστικά, Οικουμενιστικά θρησκευτικά βιβλία για τα παιδιά μας; Μήπως γι’ αυτό θέλει ισχυρή κυβέρνηση για να κάνει αναθεώρηση του Συντάγματος και να κάνει το κράτος ουδετερόθρησκο και πιο νεοταξικό, πιο woke; Μήπως γι’ αυτό πολεμά τόσο λυσσαλέα την Εκκλησία και το έθνος; Μήπως γι’ αυτό συσστρατεύονται Καθεστωτικοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί και Οικουμενιστές Μητροπολίτες κατά της Εκκλησίας και των πατριωτικών κομμάτων που έχουν λόγο Ρωμαίικο;Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές ειδήσεις για το πώς ετοιμάζουν την ρατσιστική κατά των λευκών κοινωνία του Αντιχρίστου.

Ο Πακιστανός δήμαρχος του Λονδίνου απαγορεύει στους λευκούς να υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση ( εδώ )

Μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Denver, η Candi CdeBaca, ζητά ειδικό φόρο μόνο για λευκούς πολίτες και τα έσοδα να πηγαίνουν σε μαύρους ( εδώ )

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge, εμπόδισε τους λευκούς φοιτητές, να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακό πρόγραμμα ( εδώ )

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προτάσσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εφαρμόσουν στους λευκούς την πολιτική του «ενός παιδιού» ( εδώ )

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Rutgers, Brittney Cooper, υποστηρίζει ότι πρέπει να εξαλειφθεί η λευκή φυλή ( εδώ )

Πολιτικός σε δήμο της Σουηδίας περνά το μήνυμα ότι είναι κουρασμένος πια με τους λευκούς άντρες ( εδώ )

Το κόμικ «Λούκυ Λούκ» έγινε όργανο «αντι-ρατσιστικής» προπαγάνδας ( εδώ )

Το κόμικ «Τεν Τεν» θα πωλείται πλέον στα ράφια της Μ. Βρετανίας παρέα με τα πορνό και τα τρόμου μιας και θεωρείται πλέον ρατσιστικό ( εδώ )

Νόμος στο Oregon των ΗΠΑ υποχρεώνει μόνο τους λευκούς να φοράνε μάσκα ( εδώ )

Η Carol J. Baker, Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Μοριακής ιολογίας και Μικροβιολογίας στο Baylor College of Medicine, στο Houston του Texas, προτρέπει σε συνέδριο «Να ξεφορτωθούμε όλους τους λευκούς» ( εδώ )

Δημόσιες διαφημίσεις υπέρ της στείρωσης των λευκών ( εδώ )

Στην Γαλλία «σκούρυναν» σε σχολική φωτογράφηση λευκούς μαθητές, για να κρύψουν το λευκό τους χρώμα ( εδώ )

Στη Νέα Υόρκη θα προτιμώνται μη λευκά παιδιά σε δημόσια σχολεία ( εδώ )

Προπαγάνδα σε διαφημίσεις για το νέο πρότυπο σχέσης: «ο μαύρος «alpha male» και η λευκή γυναίκα» ( εδώ )(του editor)


omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :