Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 25 / 07 (Ιουλ.) / 2022


Οικουμενιστές. Πώς τους καταλαβαίνουμε;


περί σιωπής και ελέγχου...

Η θεολογία δεν είναι ανθρώπινη ανακάλυψη, αλλά αποκάλυψη Θεού. Και ό, τι αποκαλύπτει ο Θεός είναι πλήρες και τέλειο, μη επιδεχόμενο προσθήκες, ή αφαιρέσεις, ή βελτιώσεις.
(Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς)

« η κατ' εξοχήν Θεολογία ανήκει σε όσους ενώθηκαν με τον Θεό δια της θεώσεως και της ελλάμψεως του ακτίστου φωτός, ωστόσο, σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων «ημπορούμε και οι άλλοι να θεολογούμε...με το να ακολουθούμε τους αληθείς θεολόγους [ενν. τους Αγίους Πατέρες]» ».
(Ιερόν Ησυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)

« Τό, "Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε", περὶ βίου ἐστίν, οὐ περὶ πίστεως »
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το τρίτο είδος αθεΐας, που συνιστά και συναίνεση με τον Πονηρό (τον διάβολο), είναι το να να σιωπάς για τα περί Πίστεως, προφασιζόμενος μια εκ του Πονηρού πηγαζομένη ευλάβεα
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενο είναι η Πίστις, τούτο είναι το ίδιον της αρνήσεως (άρνηση του Χριστού), το δε να ελέγχει (τους αιρετίζοντες) είναι ομολογία ειλικρινής
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Εκείνος που σιωπά όταν κινδυνεύει η Πίστις (απο αιρετίζοντες), θα βρεθεί ένοχος εν ημέρα Κρίσεως για όσους απωλέσθησαν στην αίρεση
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Είναι εντολή του Κυρίου να μην σιωπούμε όταν κινδυνεύει η Πίστις (απο αιρέσεις). Φώναξε, μίλα και μη σιωπάς. Και όταν δειλιάζεις δεν χαίρεται ο Κύριος. Διότι ακόμη και εαν οι άνθρωποι σιωπήσουν τότε θα φωνάξουν και οι πέτρες. Διότι όταν πρόκειται για την Πίστη, δεν μπορείς να πείς "Ποιός είμαι εγώ που θα μιλήσω; Ιερέας; Όχι. Άρχοντας; Ούτε. Στρατιώτης; Απο πού κι' ώς πού; Αγρότης; Ούτε κάν αυτό. Ενας φτωχός είμαι ζητιάνος. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος για τέτοια ζητήματα." Ουαί κι' αλλοίμονο! Φωνάζουν και οι πέτρες και εσύ θα μένεις σιωπηλός και αδιάφορος; Η άψυχη φύση άκουσε τον Θεό και εξηγέρθη και εσύ ισοπεδωτής; [...] Και εσύ λοιπόν στο μέλλον θα βρεθείς ένοχος έμπροσθεν του Θεού εν ημέρα Κρίσεως, και επειδή δεν μίλησες, ακόμη και εαν είσαι ζητιάνος, θα δώσεις λόγο. [...] Ώστε ακόμη και αυτός ο φτωχός δεν θα έχει καμία απολογία εν ημέρα Κρίσεως, επειδή δεν μίλησε, και μόνο για αυτό θα βρεθεί ένοχος
Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα δημοσίως πρέπει και να ελέγχονται
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

( επεξήγηση και ελεύθερη απόδωση των αποσπασμάτων στην δημοτική απο τον editor )

Παρακαλώ θερμά! για την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσοι ασχολούμαστε με τα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, να προσευχόμαστε εμπόνως για τους εκπεσόντες αδελφούς μας, τους εκουσίως ή ακουσίως Οικουμενιστάς οι οποιοι έχουν τώρα πολύ μεγάλη την ανάγκη των προσευχών μας, καθώς πλανήθησαν εκ του Πονηρού, και μή αναγνωρίζοντες τούτο περιπατούν αφελώς την οδό της αιωνίου απωλείαςΠώς καταλαβαίνουμε εάν κάποιος είναι Οικουμενιστής;

( μερικά ενδεικτικά παραδείγματα )

Πρώτα απ΄ όλα χρησιμοποιεί ώς αποφυγή συζήτησης αλλά και αποφυγή ομολογίας το αντ-Ορθόδοξο και κακόδοξο επιχείρημα οτι τάχα η θεολογία και τα ζητήματα Πίστεως και ομολογίας δεν είναι για τον απλό πιστό αλλά για τους "μεγάλους"

Δεν παραδέχεται οτι υπάρχει καμία αίρεση γνωστή ώς Οικουμενισμός, πολλώ δε μάλλον παναίρεση και μάλιστα κατεγνωσμένη απο Αγίους Πατέρες

Δεν παραδέχεται οτι στα πλαίσια της παναιρέσεως του Οικουμενισμού (Οικουμενική Κίνηση) λαμβάνουν χώρα οι Διαχριστιανικοί/Διαθρησκειακοί Διάλογοι και ο Θρησκευτικός/Διαθρησκειακός Συγκριτισμός ή Γνωστικισμός, με στόχο την δημιουργία της Πανθρησκείας του Αντιχρίστου

Δεν παραδέχεται τις πλείστες όσες αποδείξεις και τους λόγους των συγχρόνων Αγίων οτι η ένωση με τους Παπικούς έγινε και οτι διαβαίνουμε το τελικό, τυπικό στάδιο της ένωσης υπό τον τρισκατάρατο Εωσφοριστή Πάπα

Όσες αποδείξεις και εάν του επιδείξεις, αρνείται σθεναρά οτι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι αιρετικός

Αναγνωρίζει ώς έγκυρη, την αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου της Κρήτης

Αναγνωρίζει την αντι-Κανονική Αυτοκεφαλία της "Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας (OCU)", δηλαδή την σύναξη των ακοινωνήτων σχισματικών και καθηρμένων λαϊκών Ουκρανών υπό του σχισματικού Μητ. Επιφανίου, του Φιλαρέτου και του Μακαρίου!
( Η Επίσημη και Κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας είναι η "Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία (UOC-MP)" υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου π. Ονουφρίου )

Δεν πιστεύει τους Αγίους Πατέρες οι οποίοι λένε οτι η παραμικρή αλλοίωση (αίρεση) του Χριστού (Πίστεως) είναι ψευδο-Χριστός και αντι-Χριστός, και έτσι θεωρεί τους αιρετικούς ώς "Χριστιανούς"

Θεωρεί οτι και οι αιρετικοί έχουν Αποστολική Διαδοχή, Χάρη, Βάπτισμα, Ιερωσύνη και έγκυρα Μυστήρια, και οτι συνεπώς υπάρχει σωτηρία και στις αιρέσεις

Δεν θεωρεί οτι τα όρια της Εκκλησίας είναι η ακρίβεια της Πίστεως (Ορθοδοξία), αλλά οτι είναι διευρυμένα και περιλαμβάνουν και τις αιρέσεις, τις οποίες ονομάζει "Εκκλησίες"

Αποδέχεται τις αιρετικές θεωρίες των "κλάδων", των "δυο πνευμόνων", της "διηρημένης" Εκκλησίας, της "διευρυμένης" Εκκλησίας, κοκ

Πιστεύει οτι η Εκκλησία είναι διηρημένη, και έτσι αναγνωρίζει τις αιρέσεις ώς "Εκκλησίες", άρα δεν πιστεύει πραγματικά στο άρθρο 9 του Συμβόλου της Πίστεως το οποίο λέει "Εἰς ΜΙΑΝ, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν"

Πιστεύει στην συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (αιρέσεων), στην Δήλωση του Τορόντο, κοκ

Αναγνωρίζει τους αμετανοήτους και βλασφήμους αιρετικούς Μονοφυσίτες (βλ. Κόπτες, Αρμενίους, Συροϊακωβίτες, κοκ) ώς "Ορθοδόξους" !!!

Δεν αντιλαμβάνεται οτι η αγάπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αλήθεια (αγάπη = σωτηρία), αλλά έχει πέσει στην η πλάνη να εξισώνει την κοσμική ευγένεια με την κατά Χριστόν αγάπη, και να νομίζει οτι αυτή η πλάνη που βαπτίζει ώς "αγάπη", οτι είναι σημαντικότερη και ανώτερη απο την Αλήθεια (Αλήθεια = Πίστη = Σωτηρία)

Θεωρεί την "αγάπη" με κοσμικούς όρους, ώς ευγένεια, και αρνείται το οτι το να "χαϊδεύεις τα αυτιά" των αιρετικών δεν είναι αγάπη, αλλά αδιαφορία για την αιώνια απώλειά τους

Θεωρεί οτι όσοι αποκαλούν τους αιρετικούς ώς "αιρετικούς" και δεν τους αναγνωρίζουν ώς "Εκκλησίες" και είναι εναντίον των συμπροσευχών, κοκ, οτι είναι φανατισμένοι και οτι δεν έχουν "αγάπη"

Μερικοί μάλιστα προχωρούν σε τέτοια βλάσφημη πλάνη ώστε να θεωρούν τους Ιερούς Κανόνες παρωχημένους και τους Αγίους Πατέρες φανατικούς και χωρίς "αγάπη"

Δεν θεωρεί κακό να μπαίνουν οι αιρετικοί μέσα σε Ιερούς Ναούς και δεί στο Ιερό Βήμα, τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς, τους μεικτούς γάμους μεταξύ Χριστιανών και αιρετικών, τις καινοτόμες βαπτίσεις, τις δυτικότροπες πρακτικές, κοκ

Αντί να νουθετεί, ώς όφειλε, αυστηρά και με πόνο τους αιρετικούς που βαδίζουν στην αιώνια απώλεια και να αποφεύγει να συνευρεθεί με αιρετικούς "Προκαθημένους" και "ομολόγους" του, για παιδευτικούς λόγους, ώς ορίζει το Ευαγγέλιο άλλωστε, αντ΄ αυτού, τους υποδέχεται με χαρές και επίσημες τιμές και ανταλλαγές δώρων, εγκλωβίζοντάς τους περισσότερο στην ολέθρια πλάνη τους

Υιοθετεί την κακοδοξία και δυτικότροπη αίρεση του "Πρωτείου", κατ' αντιστοιχίαν της οποίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είναι απλά "Πρώτος μεταξύ Ίσων" ή "Πρώτος τη Τιμή" ή "Πρώτος τη Τάξει", αλλά "Πρώτος τη Εξουσία", και άρα του οφείλει υπακοή ακόμη και εαν αιρετίζει και δεν ορθοτομεί πλέον τον λόγο της Αληθείας, ωσάν άλλος αλάθητος Πάπας! Το αντίστοιχο "αλάθητο Πρωτείο" και την άνευ όρων υπακοή υιοθετεί και για τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μητροπολίτη, κοκ

Έχει υιοθετήσει πλήρως την παλαιά αίρεση της Δεσποτοκρατίας την οποίαν επανέφεραν οι Οικουμενιστές, κατά την οποίαν "όπου Επίσκοπος εκεί και Εκκλησία" χωρίς την προϋπόθεση ο Επίσκοπος να ορθοτομεί τον λόγο της Αληθείας (δλδ την ακρίβεια της Πίστεως)

Έχει υιοθετήσει πλήρως την κακοδοξία της Δεσποτοκρατίας κατά την οποίαν, οι "αποτειχισμένοι", όσοι δηλαδή ακολουθούν την ευλάβεια και το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων, τα Ευαγγέλια και τους Ιερούς Κανόνες και αποτειχίζουν αιρετίζοντες Επισκόπους για λόγους Πίστεως, οτι τάχα βγαίνουν οι ίδιοι εκτός Εκκλησίας!!!
(Άρα θεωρεί πλανεμένους απο τον Πονηρό, τους εκατοντάδες Αγίους που "αποτειχίστηκαν" κατά το παρελθόν, απο τον Ιερό Χρυσόστομο μέχρι τον Άγιο Παΐσιο, τον Σεβ. Μητ. Αυγουστίνο Καντιώτη, τους σημερινούς Φωτισμένους, "αποτειχισμένους" Γέροντες του Αγίου Όρους αλλά και εκτός αυτού, και τους χιλιάδες "αποτειχισμένους" ιερείς και λαϊκούς που αυξάνονται με τη μέρα)

Διώκει, καθαιρεί και αφορίζει όποιον ευλαβούμενο την παραδοθείσα Πίστη υπακούει στα Ευαγγέλια και εφαρμόζει τους Ιερούς Κανόνες, και αποτειχίζει τον αιρετίζοντα Μητροπολίτη του(του editor)
omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :