Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 12 / 05 (Μαΐου) / 2019


Μερικές απο τις βασικές διαφορές της Εκκλησίας με την αίρεση του Παπισμού


Εκκλησία Παπισμός
Μέσα στην Αγία Τριάδα δεν υπάρχει ιεραρχία και πρωτείο κανενός. Τα Πρόσωπα είναι απολύτως ίσα. Όλα γίνονται ταυτόχρονα, εκ του Πατρός, δια του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι Μέσα στην Αγία Τριάδα υπάρχει ιεραρχία και το Πρωτείο του Πατρός, ακολουθεί ο Υιός, και μετά το Άγιο Πνεύμα
Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός μόνον Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού (filioque)
Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι υπεράνω όλων των ανθρώπων και των Ουρανίων Δυνάμεων, αλλά είναι κάτω απο τον Θεάνθρωπο Χριστό. Η Παναγία δεν είναι Θεός Η εξύψωση της Υπεραγίας Θεοτόκου στο "βάθρο" της Αγίας Τριάδος και η λατρεία της Παναγίας ώς Θεό
Κανείς δεν είναι αλάθητος, παρά μόνον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Πάπας είναι αλάθητος, γι΄ αυτό έχει την δύναμη να καθορίζει την Πίστη, ακόμη και αντίθετα απο το Ευαγγέλιο!
Συνέχισε την πορεία των Αποστόλων με την σύγκλιση 9 Οικουμενικών Συνόδων χωρίς καμία αντίφαση ή παρέκκλιση απο τα δόγματα Απο τον 8ο αιώνα και μετά συγκαλούσαν αιρετικές ψευδοσυνόδους όπου κατεδίκαζαν τις Οικουμενικές και αναιρούσαν τα Ορθόδοξα δόγματα (βλ. 794, 804, κοκ)
Η Θεία Ευχαριστία τελείται με σώμα και αίμα Χριστού Η Θεία Ευχαριστία τελείται χωρίς αίμα Χριστού, αλλά μόνον με σώμα, και αυτό άζυμο!
Ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων γίνεται με την επίκληση "Έτι προσφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην και αναίμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ικετεύομεν· κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφ’ ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα" Ο καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων γίνεται με την απαγγελία των ιδρυτικών λόγων του Χριστού «λάβετε φάγετε… πίετε εξ αυτού πάντες…»
Τα Μυστήρια της Εκκλησίας παρέμειναν και τελούνται όπως τελούνταν και την εποχή των Αποστόλων Καινοντομίες και λειτουργικές αλλαγές σε όλα τα Μυστήρια της Εκκλησίας (πχ άζυμος άρτος, κοκ)
Δεν υπάρχει πρωτείο κανενός αρχιερέα. Όλοι είναι αδελφοί και διάκονοι κάτω απο τον Πρώτο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, διότι η Εκκλησία είναι Θεοκεντρική/Χριστοκεντρική. Το σύστημα της Εκκλησίας του Χριστού είναι Συνοδικό, αποτελούμενο απο τους απόλυτα ίσους αρχιερείς και Προκαθημένους Υπάρχει το Πρωτείο του Πάπα, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Χριστού στον κόσμο, και όλοι είναι κάτω απο αυτόν. Η Εκκλησία συνεππώς είναι ανθρωποκεντρική
Ο άνθρωπος μπορεί να μεθέξει στην Άκτιση ενέργεια του Θεού. Είναι η Χάρις που βιώνουν και εκπέμπουν οι Άγιοι, και την οποία βιώνουν και μαρτυρούν όσοι τους πλησιάζουν (Γι΄ αυτό και επισκέπτονται το Άγιον Όρος αιρετικοί και αλλόθρησκοι απο όλο τον κόσμο, και συγκλονίζονται απο τους Φωτισμένους μας Γέροντες) Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεθέξει στην Άκτιστη ενέργεια του Θεού. (Οι Παπικοί, ώς αιρετικοί, έχασαν την Χάρη, δεν μπορούν να μεθέξουν σε αυτήν, και γι΄ αυτό δεν μπορούν να δεχθούν την μέθεξη στο Άκτιστο Φώς)
Η θεολογία και η θεογνωσία παράγεται πρωτογενώς ΜΟΝΟΝ, δηλαδή απο τους Αγίους, οι οποίοι αφού πέρασαν απο την Κάθαρση στον Φωτισμό, μετέχουν του Ακτίστου Φωτός βιωματικά, και Φωτίζονται απο τους εκλάμψεις του Παναγίου Πνεύματος, και θεολογούν βιωματικά τις αυτές. Δηλαδή, μας μεταφέρουν την γνώση όπως την βιώνουν απο τον ίδιο τον Θεό. Μετέχουν και βιώνουν την θεολογία. Δεν την παράγουν οι ίδιοι με την νόησή τους Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεθέξει του Ακτίστου Φωτός, και συνεπώς η θεολογία παράγεται κτιστά, απο τον ανθρώπινο νού, απο τον καθένα μας, απο τον κάθε κοσμικό "θεολόγο", δια της ανθρωπίνης νόησης και διανόησης, του συλλογισμού, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της γνώσης, κοκ. (Και έτσι παράγουν διαρκώς πλάνες)omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :