Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 31 / 07 (Ιουλ.) / 2022


Όλες οι Σύνοδοι και το αντικείμενό τους


Όλοι οι σύνδεσμοι ανοίγουν σε νέα καρτέλα (tab)

Οι 9 Οικουμενικές Σύνοδοι της Εκκλησίας

Εν Νικαία Α΄ (1η) Οικουμενική Σύνοδος, 325 μΧ
Συνεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Έλαβαν μέρος 318 επίσκοποι
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε την βλασφημία του Αρείου ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και όχι ομοούσιος του Πατρός. Κανόνισε και την ημερομηνία του εορτασμού του Πάσχα. Έγινε η πρώτη σύνταξη του Συμβόλου της Πίστεως (aka Σύμβολο της Νίκαιας ή «Πιστεύω»). Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Β΄ (2α) Οικουμενική Σύνοδος, 381 μΧ
Συνεκλήθη από τον Μέγα Θεοδόσιο. Έλαβαν μέρος 150 Ορθόδοξοι επίσκοποι και 36 Μακεδονιανοί (αιρετίζοντες Ορθόδοξοι). Προήδρευσε ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε και πάλι τον Άρειο, και την αίρεση του Μακεδονίου, ο οποίος δίδασκε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα του Θεού, γι’ αυτό και ονομάστηκε “πνευματομάχος”. Καταδίκασε πολλές άλλες αιρέσεις. Όρισε τα 3 Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Προεξέτεινε το Σύμβολο της Πίστεως. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Εφέσω Γ΄ (3η) Οικουμενική Σύνοδος, 431 μΧ
Συνεκλήθη από τον Θεοδόσιο τον Β΄. Έλαβαν μέρος 200 επίσκοποι
Βασικά Σημεία: Δογμάτισε κατά του Νεστοριανισμού και καταδίκασε τον Νεστόριο. Δογμάτισε ότι μπορεί η Παναγία να ονομάζεται και Θεοτόκος. Ολοκλήρωσε και οριστικοποίησε το Σύμβολο της Πίστεως και απαγόρευσε δια παντός την αλλαγή του. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Χαλκηδόνι Δ΄ (4η) Οικουμενική Σύνοδος, 451 μΧ
Συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Μαρκιανό και την αυτοκράτειρα Πουλχερία. Έλαβαν μέρος 630 επίσκοποι
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε την ληστρική Σύνοδο της Εφέσου του 449 μΧ. Καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό και τον Νεστοριανισμό. Αναγνώρισε τις προηγουμενες Συνόδους. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Ε΄ (5η) Οικουμενική Σύνοδος, 553 μΧ
Συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και την αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Έλαβαν μέρος 165 Πατέρες
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό, τον Ωριγενισμό, τον Νεστοριανισμό, τον Αρειανισμό και άλλες αιρέσεις. Δεν θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Κωνσταντινουπόλει ΣΤ΄ (6η) Οικουμενική Σύνοδος, 680 μΧ
Συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Πωγωνάτο. Παραβρέθηκαν από 150 – 289 επίσκοποι
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε την αίρεση του Μονοθελητισμού. Η Σύνοδος αυτή διατύπωσε ότι ο Χριστός έχει και Θεία και ανθρώπινη θέληση, η οποία υποτάσσεται στη Θεία. Δεν θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Πενθέκτη (εν Τρούλω) «Οικουμενική» Σύνοδος, 691 μΧ
Συνεκλήθη από τον Ιουστινιανό τον Β΄ Βασικά Σημεία: Δεν ήταν ανεξάρτητη Σύνοδος, αλλά συστηματοποίησε και ολοκλήρωσε το έργο των δύο προηγουμένων Συνόδων, της 5ης και της 6ης, γι’ αυτό, αν και Οικουμενική, ονομάσθηκε: «Πενθέκτη», ως τμήμα εκείνων των Συνόδων, και δεν αριθμήθηκε ως ξεχωριστή Οικουμενική Σύνοδος. Αναγνώρισε τις προηγουμενες Συνόδους και αναθεμάτισε όσους δεν τηρούν τις αποφάσεις των Συνόδων. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Νικαία Ζ΄ (7η) Οικουμενική Σύνοδος, 787 μΧ
Συνεκλήθη από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ειρήνη την Αθηναία. Παρεβρέθηκαν 367 Πατέρες
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε την αιρετική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης του 754 μΧ. Καταδίκασε την εικονομαχία και την εικονοκλασία και την ιδέα της σχηματοποίησης της αόρατης και άυλης Τριάδος. Θέσπισε την θεολογία περί της εικονογράφησης του Χριστού και των Αγίων ως κάτι που είδαμε

Εν Κωνσταντινουπόλει Η΄ (8η) Οικουμενική Σύνοδος, 879-880 μΧ
Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Μακεδόνα. Ηγήθηκαν ο Ορθόδοξος τότε Πάπας της Ρώμης Ιωάννης Η΄ (872-882) και ο Πατριάρχης της Κων/πόλεως Νέας Ρώμης Μεγάλος Φωτιος (858-867, 877-886)
Βασικά Σημεία: Επεκύρωσε τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Καταδίκασε το την νέο-εμφανιζόμενη και εξαπλούμενη στην δυτική Ορθοδοξία αίρεση του Φιλιόκβε. Kαταδίκασε τις αιρετικές Συνόδους του Καρλομάγνου στη Φραγκφούρτη (794) και το Άαχεν (809) που ξεκίνησαν το σχίσμα των Παπικών, το οποίο και παγιώθηκε το 1054. Δυστυχώς, την καθόλα εγκυρότατη Οικουμενική Σύνοδο αυτή, καίτοι την αποδέχονται άπαντες οι Ορθόδοξοι, με πιέσεις των διαχρονικών φιλο-Ενωτικών, Οικουμενιστών σήμερα «Ορθοδόξων», αποφεύγουν να την αναγνωρίσουν επίσημα επειδή καταδίκασε, αφόρισε και αναθεμάτισε απερίφραστα τους Παπικούς όχι μόνο ως σχισματικούς, αλλά ως αιρετικούς. Είναι όμως βαθειά αναγνωρισμένη στην συνείδηση του παραδοσιακού Ορθοδόξου κλήρου και ποιμνίου

Εν Κωνσταντινουπόλει Θ΄ (9η) Οικουμενική Σύνοδος, 1341, 1349 & 1351 μΧ
Συνεκλήθη από Αυτοκράτορα (Συνοδικός Τόμος του 1341) και συμμετείχε Θεούμενος (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς). Θεωρούνται ως μία, επειδή ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα
Βασικά Σημεία: Δογμάτισε για την άκτιστη Ουσία και την άκτιστη Ενέργεια του Θεού, καθώς επίσης και για τον Ησυχασμό, καταδικάζοντας τον αιρετικό Βαρλαάμ τον Καλαβρό. Καταδίκασε σωρεία Παπικών πλανών, όπως για παράδειγμα το ότι το Φώς είναι Κτιστό. Οι αποφάσεις της έγιναν δεκτές από ολόκληρη την Εκκλησία. Συνεπώς και η Σύνοδος αυτή έχει αξία Οικουμενικής Συνόδου. Για τους ίδιους λόγους με την 8η Οικουμενική Σύνοδο, οι Οικουμενιστές σήμερα αρνούνται να αναγνωρίσουν επίσημα και την 9η Οικουμενική ΣύνοδοΟι 4 Πανορθόδοξες Σύνοδοι της Εκκλησίας

Εν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξος Σύνοδος, 1484 μΧ
Παρέστησαν και οι 4 (τότε) Πατριάρχες
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε την ψευδο-σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Καταδίκασε εκ νέου την Παπική αίρεση του Φιλιόκβε

Εν Ιερουσαλήμ Πανορθόδοξος Σύνοδος, 1583 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε σωρεία Παπικών αιρέσεων, όπως το Παπικό Πρωτείο, το Παπικό αλάθητο, το Καθαρτήριο, το Γρηγοριανό ημερολόγιο, κοκ

Εν Ιερουσαλήμ Πανορθόδοξος Σύνοδος, 1672 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε διάφορες αιρέσεις

Εν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξος Σύνοδος, 1895 μΧ
Βασικά Σημεία: Συνέταξε και εξέδωσε την Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1895 η οποία καταδίκασε τους αιρετικούς Παπικούς, το Παπικό Αλάθητο και το Παπικό ΠρωτείοΤοπικές και άλλες Σύνοδοι της Εκκλησίας

Εν Καρχηδόνι (Καρθαγένη) Τοπική Σύνοδος, 253, 255, 256 μΧ
Βασικά Σημεία: Ανυπόστατο και άκυρο το «βάπτισμα» των αιρετικών. Άκυρα όλα τα Μυστήρια εκτός Εκκλησίας. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Αγκύρα Τοπική Σύνοδος, 314 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε την χρήση του Παγανισμού ως μέσο αποφυγής των διωγμών. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Νεοκαισάρεια Τοπική Σύνοδος, 315 μΧ
Βασικά Σημεία: Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Γάγγρα Τοπική Σύνοδος, 340 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε τους σχισματικούς. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Αντιοχεία Τοπική Σύνοδος, 341 μΧ
Βασικά Σημεία: Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Σαρδική Τοπική Σύνοδος, 347 μΧ
Βασικά Σημεία: Επανα-βεβαίωση του Συμβόλου της Πίστεως. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Λαοδικεία Τοπική Σύνοδος, 364 μΧ
Βασικά Σημεία: Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 394 μΧ
Βασικά Σημεία: Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Καρχηδόνι (Καρθαγένη) Τοπική Σύνοδος, 419-424 μΧ
Βασικά Σημεία: Αρνήθηκε την εξουσία του Πάπα στην Αφρική. Θέσπισε τον αφορισμό σε όσους επικαλούντο Παπικές αποφάσεις. Καταδίκασε αιρέσεις. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 448 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό

Εν Οράγγη Τοπική Σύνοδος, 529 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε τον Πελαγιανισμό

Εν Τολέδο Τοπική Σύνοδος, 589 μΧ
Βασικά Σημεία: Δήλωσε πίστη στην Ορθόδοξη Πίστη
Σημ.: Οι Παπικοί, προσπάθησαν με πλαστογράφηση των Συνοδικών Πρακτικών να παρουσιάσουν ότι δήθεν η Σύνδος αυτή ασπάστηκε την αίρεση του Φιλιόκβε

Εν Κωνσταντινουπόλει (Πρωτοδευτέρα) Τοπική Σύνοδος, 861 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε τον Ευνουχισμό. Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Συνόδος, 867 μΧ
Παρίσταντο οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων
Βασικά Σημεία: Καταδικάστηκε ο Πάπας Νικόλαος Α΄ για το Παπικό Πρωτείο

Εν Αγία Σοφία Τοπική Σύνοδος, 879 μΧ
Βασικά Σημεία: Θέσπισε ιερούς Κανόνες

Εν Κωνσταντινουπόλει υπό Σεργίου Β΄ Σύνοδος, 1009 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδικάστηκε ο Ρώμης Σέργιος για το Φιλιόλβε (Μικρό Σχίσμα)

Εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος, 1054 μΧ
Βασικά Σημεία: Τελική και οριστική καταδίκη των Παπικών και το Μέγα Σχίσμα

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1082 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε πολλές Παγανιστικές και αιρετικές πλάνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος (Σύνοδος Βλαχερνών), 1157 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε πολλές αιρετικές πλάνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1166 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε πολλές αιρετικές πλάνες

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1285 μΧ
Βασικά Σημεία: Διευκρίνησε την διδασκαλία περί προελεύσεως του Αγίου Πνεύματος

Εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος, 1440 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκη Παπικής ψευδο-συνόδου Φλωρεντίας

Εν Ρωσία Σύνοδος, 1441 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκη Παπικής ψευδο-συνόδου Φλωρεντίας

Εν Ιεροσολύμοις Σύνοδος, 1443 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκη Παπικής ψευδο-συνόδου Φλωρεντίας

Εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος, του 1450 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκη Παπικής ψευδο-συνόδου Φλωρεντίας

Εν Ίασι Τοπική Σύνοδος, 1642 μΧ
Βασικά Σημεία: Διευκρίνησε περί των ορθών βιβλίων των Γραφών

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1722 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε την Παπική αίρεση περί Καθαρτηρίου

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1727 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε τις Παπικές αιρέσεις περί αζύμων, μεταλλήψεως μόνο άρτου, κοκ

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1755 μΧ
Βασικά Σημεία: Αποφάσισε ότι ουδείς αιρετικός έχει Μυστήρια και πρέπει να Βαπτιστεί γα να γίνει Ορθόδοξος

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1819 μΧ
Βασικά Σημεία: Ενέκρινε τις διδασκαλίες των Κολλυβάδων Πατέρων

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1838 μΧ
Βασικά Σημεία: Εξέδωσε Συνοδική Εγκύκλιο κατά των Παπικών αιρεσιών

Εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος, 1848 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε τον Παπισμό ως αίρεση. Καταδίκασε κάθε νεωτερισμό (κακοδοξία) στην Εκκλησία ως υπαγόρευμα του Διαβόλου

Εν Κωνσταντινουπόλει Τοπική Σύνοδος, 1872 μΧ
Βασικά Σημεία: Καταδίκασε ως αιρετική την οργάνωση της Εκκλησίας με εθνικά (φυλετικά) κριτήρια μέσα στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια

Εν Κωνσταντινουπόλει Διορθόδοξη Συνέλευση, 1923 μΧ
Βασικά Σημεία: Επέτρεψε να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και το διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο ("Νέο") και το μη διορθωμένο Ιουλιανό ("Παλαιό ή Πάτριο")
Σημ.1: Φυσικά και καμία σχέση δεν έχει το διορθωμένο Ιουλιανό, με το από την εν Ιερουσαλήμ Πανορθόδοξο Σύνοδο του 1583 μΧ καταδικασμένο Γρηγοριανό των Παπικών
Σημ.2: Η διόρθωση του Ιουλιανού μελετήθη και προτάθηκε απο τον Ορθόδοξο Σέρβο αστρονόμο Μιλούτιν ΜιλάνκοβιτςΟι 4 Άκυρες, Ληστρικές ή/και Αιρετικές Σύνοδοι

Εν Ελβίρα Άκυρη Τοπική Σύνοδος, 300/306 μΧ
Παρήγαγε λανθασμένες αποφάσεις και απορρίφθηκε

Εν Εφέσω Ληστρική Σύνοδος, 449 μΧ
Προσπάθησε να εισάγει την αίρεση του Μονοφυσιτισμού στην Εκκλησία

Εν Κωνσταντινουπόλει Αιρετική Σύνοδος, 754 μΧ
Προσπάθησε να εισάγη την αίρεση της Εικονοκλασίας στην Εκκλησία

Εν Κολυμπαρίω Ληστρική και Αιρετική Σύνοδος, 2016 μΧ
Καταστρατήγησε κάθε γραπτό και άγραφο Κανόνα και Παράδοση ως προς την συμμετοχή, την πρόσκληση και την ψηφοφορία των ισοτίμων Επισκόπων. Προσπάθησε να εισαγάγει την Εωσφορική παναίρεση του Οικουμενισμού. Δεν αναγνώρισε κανονικά τις προηγούμενες 9 Οικουμενικές Συνόδους. Όχι απλά δεν καταδίκασε, αλλά δεν κατονόμασε καμία από τις δεκάδες σημερινές αιρέσεις (πχ Οικουμενισμό, Παπισμό, Προτεσταντισμό, Μονοφυσιτισμό, Χιλιασμό, Ρασταφαρισμό, Μασονία, κοκ). Ήλθε σε ρήξη με τους ιερούς Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, περί μεικτών γάμων, νηστείας, κοκΟι 19 Βασικές Παπικές Σύνοδοι

Εν Φρανκφούρτη Αιρετική Σύνοδος, 794 μΧ
Απέρριψε την Β΄ Οικουμενική Σύνοδο και ξεκίνησε και επίσημα την αίρεση και το Σχίσμα των Παπικών

Εν Άχεν Αιρετική Σύνοδος, 809 μΧ
Δογμάτισε την αίρεση του Φιλιόκβε

Εν Κωνσταντινουπόλει Αιρετική Σύνοδος, 869-870 μΧ
Καταδίκασε τον Μέγα Φώτιο επειδή δεν ασπάσθηκε τις Παπικές αιρέσεις

Εν Ρώμη Αιρετική Σύνοδος, 1123 μΧ
Έδωσε εξουσίες και ισχύ στον Παπισμό. Για τους Παπικούς ονομάζεται 1η Λατερανού ή 9η Οικουμενική

Εν Ρώμη Αιρετική Σύνοδος, 1139 μΧ
Έδωσε ακόμη περισσότερες εξουσίες και ισχύ στον Παπισμό. Όρισε διώξεις για τους αντι-Παπιστές. Για τους Παπικούς ονομάζεται 2α Λατερανού ή 10η Οικουμενική

Εν Ρώμη Αιρετική Σύνοδος, 1179 μΧ
Έδωσε ακόμη περισσότερες εξουσίες και ισχύ στον Παπισμό και νέες διώξεις για τους αντι-Παπιστές. Για τους Παπικούς ονομάζεται 3η Λατερανού ή 11η Οικουμενική

Εν Ρώμη Αιρετική Σύνοδος, 1215 μΧ
Εισήγαγε νέες αιρετικές διδασκαλίες και προσδιόρισε νέες διώξεις για τους αντι-Παπιστές. Για τους Παπικούς ονομάζεται 4η Λατερανού ή 12η Οικουμενική

Εν Λυών Αιρετική Σύνοδος, 1245 μΧ
Αποφάσισε την απόλυτη εξουσία του Πάπα. Για τους Παπικούς ονομάζεται 1η Λυών ή 13η Οικουμενική

Εν Λυών Αιρετική Σύνοδος, 1274 μΧ
Αποτυχημένη προσπάθεια να πιέσει τους λιγοστούς Ορθοδόξους επισκόπους να αναγνωρίσουν την απόλυτη εξουσία του Πάπα. Για τους Παπικούς ονομάζεται 2η Λυών ή 14η Οικουμενική

Εν Βιέννη Αιρετική Σύνοδος, 1311-1312 μΧ
Αποσιώπησε τους Ναΐτες και ενίσχυσε την εξουσία του Παπισμού. Για τους Παπικούς ονομάζεται Βιέννης ή 15η Οικουμενική

Εν Κωνστάντη Αιρετική Σύνοδος, 1414-1418 μΧ
Ο Πάπας απέκτησε εξουσία πάνω από κάθε Σύνοδο. Για τους Παπικούς ονομάζεται Κωνστάντης ή 16η Οικουμενική

Εν Βασιλεία Αιρετική Σύνοδος, 1431-1437 μΧ
Αποτυχημένη προσπάθεια να μειώσουν την εξουσία του Πάπα

Εν Φερράρα Αιρετική Σύνοδος, 1437-1439 μΧ
Απάντηση του Πάπα στην αποτυχημένη Σύνοδο της Βασιλείας

Εν Φλωρεντία Αιρετική Σύνοδος, 1439-1442 μΧ
Πέτυχε να κάνει τους «Οθροδόξους» Επισκόπους που παρέστησαν να αποδεχθούν το Πρωτείο του Πάπα και τις αιρέσεις του Φιλιόκβε, του Καθαρτηρίου, κοκ. Μετενόησαν μόλις επέστρεψαν στην Ανατολή. Κανείς Ορθόδοξος δεν απεδέχθη τις αξιώσεις της Συνόδου η οποία καταδικάστηκε από το 1472 και μετά

Εν Ρώμη Αιρετική Σύνοδος, 1442-1445 μΧ
Για τους Παπικούς ονομάζεται 17η Οικουμενική

Εν Ρώμη Αιρετική Σύνοδος, 1512-1517 μΧ
Ο Πάπας ανώτερος από Οικουμενική Σύνοδο και καθιέρωσε τα «συγχωροχάρτια». Για τους Παπικούς ονομάζεται 5η Λατερανού ή 18η Οικουμενική

Εν Τριδέντο Αιρετική Σύνοδος, 1545-1563 μΧ
Ανανέωσε τα αιρετικά δόγματα του Παπισμού και καταδίκασε τον Προτεσταντισμό. Για τους Παπικούς ονομάζεται Τριδέντο ή 19η Οικουμενική

Εν Βατικανό Αιρετική Σύνοδος, 1869-1870 μΧ
Όρισε λεπτομερώς τα αιρετικά δόγματα περί Παπικού Πρωτείου και Παπικού Αλαθήτου. Για τους Παπικούς ονομάζεται 1η Βατικανού ή 20η Οικουμενική

Εν Βατικανό Αιρετική Σύνοδος, 1959-1965 μΧ
Αναμόρφωση της Παπικής θρησκείας και απόρριψη των παραδοσιακών ευσεβειών. Για τους Παπικούς ονομάζεται 2η Βατικανού ή 21η Οικουμενική(του editor)


omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :