Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2 / 08 (Αυγ.) / 2022Αναίρεσις Οικουμενιστικών Επιχειρημάτων


περί θεολογίας, σιωπής και ελέγχου...

Η θεολογία δεν είναι ανθρώπινη ανακάλυψη, αλλά αποκάλυψη Θεού. Και ό, τι αποκαλύπτει ο Θεός είναι πλήρες και τέλειο, μη επιδεχόμενο προσθήκες, ή αφαιρέσεις, ή βελτιώσεις.
(Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς)

« η κατ' εξοχήν Θεολογία ανήκει σε όσους ενώθηκαν με τον Θεό δια της θεώσεως και της ελλάμψεως του ακτίστου φωτός, ωστόσο, σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων «ημπορούμε και οι άλλοι να θεολογούμε...με το να ακολουθούμε τους αληθείς θεολόγους [ενν. τους Αγίους Πατέρες]» ».
(Ιερόν Ησυχαστήριον Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)

« Τό, "Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε", περὶ βίου ἐστίν, οὐ περὶ πίστεως »
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το τρίτο είδος αθεΐας, που συνιστά και συναίνεση με τον Πονηρό (τον διάβολο), είναι το να να σιωπάς για τα περί Πίστεως, προφασιζόμενος μια εκ του Πονηρού πηγαζομένη ευλάβεα
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενο είναι η Πίστις, τούτο είναι το ίδιον της αρνήσεως (άρνηση του Χριστού), το δε να ελέγχει (τους αιρετίζοντες) είναι ομολογία ειλικρινής
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Εκείνος που σιωπά όταν κινδυνεύει η Πίστις (απο αιρετίζοντες), θα βρεθεί ένοχος εν ημέρα Κρίσεως για όσους απωλέσθησαν στην αίρεση
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Είναι εντολή του Κυρίου να μην σιωπούμε όταν κινδυνεύει η Πίστις (απο αιρέσεις). Φώναξε, μίλα και μη σιωπάς. Και όταν δειλιάζεις δεν χαίρεται ο Κύριος. Διότι ακόμη και εαν οι άνθρωποι σιωπήσουν τότε θα φωνάξουν και οι πέτρες. Διότι όταν πρόκειται για την Πίστη, δεν μπορείς να πείς "Ποιός είμαι εγώ που θα μιλήσω; Ιερέας; Όχι. Άρχοντας; Ούτε. Στρατιώτης; Απο πού κι' ώς πού; Αγρότης; Ούτε κάν αυτό. Ενας φτωχός είμαι ζητιάνος. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος για τέτοια ζητήματα." Ουαί κι' αλλοίμονο! Φωνάζουν και οι πέτρες και εσύ θα μένεις σιωπηλός και αδιάφορος; Η άψυχη φύση άκουσε τον Θεό και εξηγέρθη και εσύ ισοπεδωτής; [...] Και εσύ λοιπόν στο μέλλον θα βρεθείς ένοχος έμπροσθεν του Θεού εν ημέρα Κρίσεως, και επειδή δεν μίλησες, ακόμη και εαν είσαι ζητιάνος, θα δώσεις λόγο. [...] Ώστε ακόμη και αυτός ο φτωχός δεν θα έχει καμία απολογία εν ημέρα Κρίσεως, επειδή δεν μίλησε, και μόνο για αυτό θα βρεθεί ένοχος
Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

( επεξήγηση και ελεύθερη απόδωση των αποσπασμάτων στην δημοτική απο τον editor )


Παρακαλώ θερμά! για την αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσοι ασχολούμαστε με τα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, να προσευχόμαστε εμπόνως για τους εκπεσόντες αδελφούς μας, τους εκουσίως ή ακουσίως Οικουμενιστάς οι οποιοι έχουν τώρα πολύ μεγάλη την ανάγκη των προσευχών μας, καθώς πλανήθησαν εκ του Πονηρού, και μή αναγνωρίζοντες τούτο περιπατούν αφελώς την οδό της αιωνίου απωλείας


Σημείωση! Κάθε φορά που αυτή η σελίδα θα εμπλουτίζεται, κάποιοι νέοι σύνδεσμοι ενδέχεται να μπαίνουν ανάμεσα στους προηγουμένους για λόγους σχετικότητος και όχι μόνον.

( Όλοι οι σύνδεσμοι ανοίγουν σε νέα καρτέλα (tab) )


Αναίρεσις α΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι η αίρεση και το σχίσμα δεν είναι και τόσο σοβαρό ζήτημα για να μας χωρίζει απο τους Μονοφυσίτες, τους Παπικούς, κοκ. Είναι όμως έτσι;

Λίγα σχόλια για την ύψιστη σοβαρότητα της αιρέσεως (του editor)

Δείτε τί κατάληξη έχουν σε αυτόν ή τον άλλο κόσμο όσοι αποδέχονται τις αιρέσεις

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)

Αρχιεπίσκοπος απο την Ουκρανία ομιλεί περί πολλών... (Καθηγ. π. Λογγίνος) [βίντεο]

Αν ένας Πατριάρχης είναι αιρετικός (π. Αθανασίου Μυτιληναίου) [βίντεο]

Η αίρεση ώς επιστήμη (Σεβ. Μητ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου)

Η σωτηρία αλλοθρήσκων καί αιρετικων είναι εντελώς αδύνατη (Αγίου Νεομάρτυρος Δανιήλ Σισόφιεφ)

Αδύνατη η σωτηρία των αιρετικών και αλλοθρήσκων

Αδύνατη η σωτηρία των αιρετικών και αλλοθρήσκων

Η αίρεση και οι επιπτώσεις της (Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)

Πραγματεία περί σωτηρίας των αιρετικών (Γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου)

Αίρεσις: ο εσωτερικός εχθρός της Εκκλησίας (π. Αθανασίου Μυτιληναίου)

Η στάσις του αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης έναντι των μη ορθόδοξων ομολογιών (Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης)

Τί είναι αίρεση (π. Αθανασίου Μυτιληναίου) [βίντεο]

Περισσότερο υλικό βλέπε και στο μενού/σελίδα «Αναφορές απο την Αγία Γραφή και απο την Ιερά Παράδοση»


Αναίρεσις β΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι ο Παπισμός δεν είναι αίρεση αλλά σχίσμα. Είναι όμως έτσι;

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)

Καταδικάστηκε ποτέ η αίρεση του Παπισμού από Σύνοδο; (Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)

Ο Παπισμός είναι αίρεση. Ομόφωνη η γνώμη των Αγίων (π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου)

Ορθόδοξοι τιμούν και υποδέχονται τον αιρεσιάρχη Πάπα (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)

Ο Παπισμός κατά τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά, σοφώτεροι των Πατέρων οι Οικουμενιστές (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)


Αναίρεσις γ΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι οι Άγιοι Πατέρες είναι ξεπερασμένοι, οτι δεν είχαν το αλάθητο, και οτι μπορούν να θεολογούν με ασφάλεια ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φθάσει στον αγιασμό. Πιστεύουν οτι γι΄ αυτό και υπάρχουν/επιτρέπονται διάφορες ερμηνείες της Πίστεως. Είναι όμως έτσι;

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)

Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγο - Περί θεολογίας (Πρωτοπ. Αγγέλου Αγγελακόπουλου)

«Μεταπατερική» ή «ΝεοΒαρλααμιτική» θεολογία;
Άγνοια ή άρνηση της Αγιότητας
Η υπεροψία και η θεολογική εκτροπή των επίδοξων «Μεταπατερικών» Θεολόγων
Κριτήρια του Ορθοδόξως και απλανώς θεολογείν
(Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Η ακαδημαϊκή θεολογία κατά τον οσιακό Αρχιμ. Γέροντα Σωφρόνιο του Έσσεξ (5ο κεφάλαιο)
(Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία)

Ορθόδοξη θεολογία και ανωτάτη θεολογική εκπαίδευση σήμερα (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Η σημασία του δόγματος στους διαλόγους με τους ετεροδόξους (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Μία κυοφορούμενη αίρεση στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Σεβ. Μητ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου)

«Επόμενοι τοις Αγίοις Πατράσιν» (π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ)


Αναίρεσις δ΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι Εκκλησία είναι και οι αιρετικοί Παπικοί, κοκ. Είναι όμως έτσι;

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)

Η εγκυρότης των "Μυστηρίων" Παπικών και Προτεσταντών (Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, Αρχιμ. π. Μαξίμου)

Είναι οι ετερόδοξοι μέλη της Εκκλησίας; (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Εκκλησία και Εκκλησίες (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Γεωργίου Μαντζαρίδου)

Τα όρια της Εκκλησίας και ο Οικουμενισμός (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)

Η λειτουργία της ενότητας της Εκκλησίας (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Οι αιρετικές θεωρίες "των κλάδων" και της "ιδανικής Εκλλησίας" (πολύ συνοπτικά)

Πολύ συνοπτική και εμπεριστατωμένη παρέμβαση του Ρώσου π. Σπυρίδωνος [βίντεο]

Το Μυστήριο του Βαπτίσματος και η ενότητα της Εκκλησίας (π. Πέτρου Heers)

Υπόμνημα περί Οικουμενισμού (Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους)

Σύντομη κριτική μελέτη στη δημοσίευση του Θεοφ. Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου (Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)

Μία κυοφορούμενη αίρεση στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Σεβ. Μητ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου)


Αναίρεσις ε΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι οι αρχιερείς είναι η Εκκλησία, και οτι εαν κάνεις ανυπακοή ακόμη και στους κακοδόξους αρχιερείς, τότε βγαίνεις εκτός Εκκλησίας. Είναι όμως έτσι;

Η αγία "αποτείχιση" με απλά λόγια (του editor)

Άγιοι της Εκκλησίας μας οι οποίοι αποτειχίσθησαν, καθαιρέθησαν, αφορίσθησαν και Αγίασαν! (του editor)

Δεν θα προκαλέσουμε σχίσμα (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)

Συμβολή στο θέμα της διακοπής μνημοσύνου (Πρωτοπ. Αγγέλου Αγγελακόπουλου)

Επιτρέπεται οι Λαϊκοί να αναμειγνύονται στα θέματα της Πίστεως ελέγχοντας ακόμη και επισκόπους; (π. Νικολάου Μανώλη)

Ἡ στάση τῶν λαϊκῶν ἔναντι αἱρετιζόντων Ἐπισκόπων (μον. Σεραφείμ Ζήση)

Τί γίνεται με την υπακοή όταν ο πνευματικός μας δεν Ορθοδοξεί; (Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)

Είναι όλες οι Εκκλησιαστικές Σύνοδοι έγκυρες; (Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου) [αρχείο pdf]

«Ἡ θεία Λειτουργία τελεῖται ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ἐπισκόπου». ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ; (Θεολόγου, π. Λεωνίδα Αμοργιανού)

Πότε οφείλεται η υπακοή των πιστών στους ιερείς; (π. Αθανασίου Μυτιληναίου) [βίντεο]

Πότε κάνουμε υπακοή στον Επίσκοπο; (π. Νικολάου Μανώλη) [βίντεο]

Αποτείχιση. Δικαίωμα για σχίσμα ή καθήκον ενότητος; (π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου) [βίντεο]

Διακοπή Μνημοσύνου Επισκόπων-ΙΕ΄ Κανών Α' & Β' Συνόδου (2η Ομιλία) (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση) [βίντεο]

Αποτείχιση απο την αίρεση όχι απο την Εκκλησία (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση) [βίντεο]

Είναι σχίσμα η αποτείχιση; (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση) [βίντεο]

Περί Οικουμενισμού, Επισκόπων και αποτειχίσεως (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση) [βίντεο]

Απαγορευμένη και επιτρεπόμενη αποτείχιση (π. Νικολάου Μανώλη) [βίντεο]

Εκκλησία είναι οι Επίσκοποι; (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου) [βίντεο]

Η ευθύνη των λαϊκών σε θέματα Πίστεως (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση) [βίντεο]

Η αγία ανυπακοή (π. Αυγουστίνου Καντιώτου) [βίντεο]

Η διακοπή μνημοσύνου στα συναξάρια των Αγίων μας (Δήμου Σερκελίδου) [βίντεο]

Ιερείς μην διστάζετε να αποτειχιστείτε απο την αίρεση (π. Νικολάου Μανώλη) [βίντεο]

Ο λαός του Θεού απέναντι στους Οικουμενιστές (π. Νικολάου Μανώλη) [βίντεο]

Είναι η αγιότητα προϋπόθεση της αποτειχίσεως; (π. Φωτίου Βεζύνια) [βίντεο]

Είναι η αγιότητα προϋπόθεση της αποτειχίσεως; (π. Φωτίου Βεζύνια)

Ο όσιος Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης περί υπακοής όταν πρόκειται περί ζητημάτων Πίστεως και σωτηρίας

Περισσότερο υλικό βλέπε και στο μενού/σελίδα «Αναφορές απο την Αγία Γραφή και απο την Ιερά Παράδοση»


Αναίρεσις στ΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι η αγάπη απο μόνη της σώζει, ακόμη και όταν δεν είναι εν Χριστώ, δηλαδή ακόμη και όταν δεν είναι εντός Ορθοδοξίας, δηλαδή εντός Εκκλησίας. Η αγάπη δηλαδή σώζει κάθε ετερόδοξο, δηλαδή κάθε ειδωλολάτρη, όπως είναι οι αιρετικοί Παπικοί, ή οι αλλόθρησκοι Μουσουλμάνοι. Είναι όμως έτσι;

Περί αγάπης και αληθείας πρός τους αιρετικούς (Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)

Ο Θεός είναι αγάπη αλλά είναι και κριτής (π. Αθανασίου Μυτιληναίου)

Πίστη και Αγάπη (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Ορθόδοξοι τιμούν και υποδέχονται τον αιρεσιάρχη Πάπα (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)

Η σημασία του δόγματος στους διαλόγους με τους ετεροδόξους (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Έκδοση Αγιορειτών Πατέρων (2014) [αρχείο pdf]

Η Εκκλησία του Χριστού και οι θρησκείες του κόσμου (Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)

Ο διάβολος, άμα θελήσει να κάνει το πιο πονηρό παιγνίδι του, μιλά ο αλητήριος για αγάπη (Φωτίου Κόντογλου)


Αναίρεσις ζ΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι η Ιερά Παράδοση και οι Ιεροί Κανόνες είναι απαρχαιωμένοι και δεν μπορούν να ισχύουν σήμερα εάν δεν αλλάξουν και δεν αναπροσαρμοσθούν. Είναι όμως έτσι;

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)

Επιδέχονται μεταβολής οι Ιεροί Κανόνες;

Η Ιερά Παράδοση είναι ισότιμη «τω Θείο γραπτώ λόγω» λένε οι Άγιοι Πατέρες

Η Ιερά Παράδοση είναι ενιαία και αδιάκοπη συνέχεια της Αγίας Γραφής λένε οι Άγιοι Πατέρες

Περισσότερο υλικό βλέπε και στο μενού/σελίδα «Αναφορές απο την Αγία Γραφή και απο την Ιερά Παράδοση»


Αναίρεσις η΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διατείνονται οτι ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος δεν κακοδοξεί και δεν παρεκκλίνει απο την Ορθόδοξη Πίστη. Είναι όμως έτσι;

Μερικές απο τις κακοδοξίες του αιρετικού Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου (πολύ συνοπτικά) (του editor)

ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Καθηγουμένου Αρχιμ. π. Χρυσοστόμου Πήχου)

Ἀνοικτή Ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Πατέρων

Ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως Αγιορειτών Πατέρων

Ανοικτή επιστολή Γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου πρός τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος μαστιγώνει τον πρωτεργάτη της αυθαιρεσίας και «πάπα της Ανατολής» Βαρθολομαίο (Μέρος Α΄)

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος μαστιγώνει τον πρωτεργάτη της αυθαιρεσίας και «πάπα της Ανατολής» Βαρθολομαίο (Μέρος Β΄)

Κοινή δήλωση Πίστεως Πάπα-Βαρθολομαίου στα Ιεροσόλύμα (2014)

Έκδοση Αγιορειτών Πατέρων (2014) [αρχείο pdf]

Σχόλιο στη αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχου προς αιρετικούς Παπικούς για την "Αρση των Αναθεμάτων" (Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)

Αφιερωμένο στον Οικουμενισμό και τις αιρέσεις Βαρθολομαίου (Περιοδικό Παρακαταθήκη) [αρχείο pdf]

Η νέα Εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)

Ο μέγας οικουμενιστής Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Αθηναγόρας (Μέρος Α΄)

Ο μέγας οικουμενιστής Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Αθηναγόρας (Μέρος Β΄)


Αναίρεσις θ΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διατείνονται οτι δεν παραβαίνουν κανέναν Ιερό Κανόνα όταν συμπροσεύχονται παρέα με αιρετικούς. Είναι όμως έτσι;

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)

Ού δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι (π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου)

Το ζήτημα της συμπροσευχής μετά των ετεροδόξων (π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου)

Αρχιεπίσκοπος απο την Ουκρανία ομιλεί περί πολλών... (Καθηγ. π. Λογγίνος) [βίντεο]

Περισσότερο υλικό βλέπε και στο μενού/σελίδα «Αναφορές απο την Αγία Γραφή και απο την Ιερά Παράδοση»


Αναίρεσις ι΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διατείνονται οτι δεν υπάρχει καμία αίρεση γνωστή ώς Οικουμενισμός, και οπωσδήποτε δεν είναι κατεγνωσμένη. Είναι όμως έτσι;

Βασικά σημεία (σύντομο χρονολόγιο) της εξελίξεως της παναιρέσεως του Οικουμενισμού (του editor)

Σύντομος οδηγός αναγνωρίσεως και προστασίας απο την παναίρεση του Οικουμενισμού (του editor)

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ». ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ (Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς)

Σύγχρονοι Γέροντες και Οικουμενισμός

Οι σύγχρονοι Άγιοι και Γέροντες της Ορθοδοξίας για τον Οικουμενισμό

Οι σύγχρονοι Άγιοι και Γέροντες της Ορθοδοξίας για τον Οικουμενισμό

Ρουμάνοι Γέροντες εναντίον του Οικουμενισμού

Αποκαλυπτική συνέντευξη για τον Οικουμενισμό με τον Ρουμάνο άγιο Γέροντα, π. Γεώργιο Κάλτσιου [βίντεο]

Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού
(υπογεγραμένη απο δεκάδες χιλιάδες Ορθοδόξους επισκόπους, αρχιερείς, ιερείς, ηγουμένους, μοναχούς και θεολόγους απο όλο τον κόσμο)

Νέα Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού [αρχείο pdf]

Ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως Αγιορειτών Πατέρων

Υπόμνημα περί Οικουμενισμού (Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους)

Έκδοση Αγιορειτών Πατέρων (2014) [αρχείο pdf]

Τί είναι ο Οικουμενισμός (Ιερό Ησυχαστήριο Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)

Τελικά τί είναι ο Οικουμενισμός; (Ιερά Μονή Παρακλήτου)

Ο οικουμενισμός είναι μία προδοσία του Χριστιανισμού, ο πιο γνήσιος πρόδρομος του ερχομένου Αντιχρίστου. (π. Αθανασίου Μυτιληναίου)

Τελικά, ο Οικουμενισμός πέθανε ή όχι; (Πορφυρίτης)

Οι ιεραποστολικές καταβολές του σύγχρονου Οικουμενισμού (π. Πέτρου Heers)

Απο την Πατερικότητα στην μεταπατερικότητα (π. Γεωργίου Μεταλληνού) [αρχείο pdf]

Οικουμενισμός. Οι Μεθοδεύσεις του, οι παγίδες του και οι Ορθόδοξες θέσεις

Περί Οικουμενισμού (π. Αθανασίου Μυτιληναίου) [βίντεο]

Αντίσταση στον Οικουμενισμό (π. Αθανασίου Μυτιληναίου) [βίντεο]

Η παναίρεση του Οικουμενισμού (π. Αθανασίου Μυτιληναίου) [βίντεο]

Ο Οικουμενισμός στις Θεολογικές σχολές (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση) [βίντεο]

Οικουμενισμός και Νέα Εποχή (π. Σάββα Αγιορείτου) [βίντεο]

Οικουμενισμός – Πανθρησκεία στη Νέα Εποχή (π. Σάββα Αχιλλέως) [βίντεο]

Αν ένας Πατριάρχης είναι αιρετικός (π. Αθανασίου Μυτιληναίου) [βίντεο]

Ας θυμηθούμε και μερικές ενδεικτικές αναφορές:

Η ίδια η αιρετική και ληστρική ψευδοσύνοδος της Κρήτης (2016) παραδέχεται ωμά οτι η Εκκλησία μας κοπιάζει «...πρός θεολογικόν διάλογον μετά τῶν λοιπῶν χριστιανῶν [...] πρός τήν συμμετοχήν γενικώτερον εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν [...] μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα.»
(«ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ», παρ. 6)

Ο ίδιος ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος κηρύττει οτι «Ὁ Θεός εὐαρεστεῖται εἰς τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καί, μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τόν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τήν πίστιν μεταξύ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν»
(Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου επί τη ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Ραμαζανίου το 2001, απο ρεπορτάζ του Νίκου Παπαδημητρίου στο σταθμό «flash» στις 16/12/2001)

Ο Πάπας Φραγκίσκος απο την άλλη δημοσιεύει βίντεο-μήνυμα στο οποίο δηλώνει οτι όλες οι θρησκείες αναζητούν τον ίδιο Θεό απο διαφορετικά μονοπάτια, και οτι πάνω απ΄ όλα μας ενώνει η αγάπη και δεν μας χωρίζει το δόγμα.
(«video of the pope», romereports.com, 7 Ιανουαρίου 2016)

Ας θυμηθούμε και την Αναγνώριση κοινού Βαπτίσματος Κοπτών και Παπικών, την ένωση Μεθοδιστών και Αγγλικανών, το «Κοινό Δόγμα της Αιτιολόγησης» μεταξύ Παπικών και Λουθηρανών, την προσχώρηση της Παγκοσμίου θρησκευτικής κοινότητος των Μεταρρυθμισμένων «Εκκλησιών» στο κοινό αυτό δόγμα, κοκ.

Και οι συμπροσευχές μεταξύ αλλήλων πάνε κι έρχονται. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει Οικουμενισμός. Ίσως να μην υπάρχει, για τους μαλακούς (αφελείς)...


Αναίρεσις ια΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διατείνονται οτι δεν προδίδεται η Πίστη στους Οικουμενιστικούς διαθρησκειακούς διαλόγους του ΠΣΕ. Είναι όμως έτσι;

Προδώσαμε την Πίστη στα διάφορα διαχριστιανικά συνέδρια, Ναί ή Όχι; (του editor)

Οι φρικτές αλήθειες των "αθώων" διαλόγων, με απλά ωμά λόγια (του editor)

Περί των διαθρησκειακών εκδηλώσεων (Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμ. π. Γεωργίου) [αρχείο pdf]

Ορθοδοξία και Οικουμενισμός (Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμ. π. Γεωργίου) [αρχείο pdf]

Ορθόδοξες Εκκλησιολογικές εκπτώσεις [αρχείο pdf]

Ζητούμε συγνώμη απο τους αιρετικούς που είμαστε Ορθόδοξοι

Υπόμνημα πέντε Μητροπολιτών κατά των αποφάσεων του ΠΣΕ είς Πουσάν

Υπόμνημα περί Οικουμενισμού (Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους)

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)


Αναίρεσις ιβ΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διατείνονται οτι η ληστρική και αιρετική ψευδοσύνοδος της Κρήτης δεν αιρέτισε. Είναι όμως έτσι;

Συνοπτικός πίνακας αποτιμίσεως της αιρετικής και ληστρικής ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου (30 σημεία) (του editor)

Σύντομη αποτίμιση της Συνόδου της Κρήτης (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Ανακοινωθέν περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (Μητ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ)

Γιατί είναι αιρετική η Σύνοδος (συνοπτικώς) (μον. Σεραφείμ Ζήση)

Νέα αγωνιώδης απόπειρα διαφημίσεως της "Συνόδου" της Κρήτης (Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)

Ἀνοικτή Ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Πατέρων

Ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως Αγιορειτών Πατέρων

Έμπονος Κραυγή Κελλιωτών Πατέρων του Αγίου Όρους

Θεολογική Τριλογία με αφορμή την Μεγάλη Σύνοδο (Καθηγητού Δογματικής ΑΠΘ, Δημητρίου Τσελεγγίδου)

Η αναφορά στην «θεωρία των κλάδων» στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας για τη Σύνοδο της Κρήτης (Θεολόγου Βασιλείου Χαραλάμπους)

Το φρόνημα των Οικουμενικών Συνόδων σε αντιδιαστολή προς το φρόνημα της "Συνόδου της Κρήτης" (π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου)

Η Δήλωση του Τορόντο και η Σύνοδος του Κολυμπαρίου (Αλεξάνδρου Τσβετκόβ)

«Η Δήλωση του Τορόντο» στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης (Mihai-Silviu Chirila) [βίντεο]

Ανοικτή επιστολή του Αρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου πρός τον Αρχιεπίσκοπο, για την Σύνοδο της Κρήτης

Ἐκτιμήσεις περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Καθηγουμ. Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμ. π. Γεωργίου) [αρχείο pdf]

Τα ηθικά και κοινωνικά θέματα του καταλόγου και ο θεσμός της νηστείας (Αρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου) [βίντεο]


Αναίρεσις ιγ΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διατείνονται οτι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει απαντήσει ξεκάθαρα για την ψευδοσύνοδο, και οτι δεν δικαιολογείται η διαμαρτυρία και η απομάκρυνση απο Μητροπολίτες και ιερείς οι οποίοι απεδέχθησαν και διένειμαν το απαράδεκτο σχετικό κείμενο της ΔΙΣ, «Πρός τον Λαό». Είναι όμως έτσι;

«Τα 11 ψέματα στο κείμενο της Ι. Συνόδου προς τον Λαό» (π. Νικολάου Μανώλη)

Κριτική του κειμένου της Ι. Συνόδου «Προς τον Λαό» (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)


Αναίρεσις ιδ΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι υπάρχει κοινωνία Προσώπων εντός της Αγίας Τριάδος, οτι ο Πατήρ είναι ανώτερος (Πρωτείο) απο τα άλλα δυο Πρόσωπα του Θεού, οτι ο Πέτρος είναι η συνέχεια της Εκκλησίας και οτι κατά συνέπεια ο Πάπας είναι όντως ο Πρώτος. Είναι όμως έτσι;

Κοινωνία Προσώπων ή κοινωνία Φύσεων; (Μητ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου)

Πρόσωπο και Φύση κατά τους Πατέρες και μεταπατερικούς θεολόγους (Γεωργίου Καραλή)

Κολοσσιαία προπαγάνδα επιβολής Πρωτείου (Γεωργίου Καραλή)

Ιησούς Χριστός : Ο ακρογωνιαίος λίθος, η μοναδική κεφαλή και ο πρώτος άνευ ίσων της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Πρωτοπ. Αγγέλου Αγγελακόπουλου)

Η θεολογία του Πρωτείου και η Πανορθόδοξη Σύνοδος (Γεωργίου Καραλή)

Εκκλησία και Ιεραρχία (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Γεωργίου Μαντζαρίδου)

«Ἡ θεία Λειτουργία τελεῖται ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ἐπισκόπου». ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ; (Θεολόγου, π. Λεωνίδα Αμοργιανού)


Αναίρεσις ιε΄

Οι δύστυχοι πλανεμένοι αδελφοί μας Οικουμενιστές διασπείρουν το διαβολικό ζιζάνιο οτι οι διάφοροι αιρετικοί Μονοφυσίτες (Αρμένιοι, Συροϊακωβίτες, Κόπτες, κοκ) δεν είναι πλέον αιρετικοί αλλά Ορθόδοξοι. Είναι όμως έτσι;

Ομολογία κατά της αιρέσεως (Αρχιεπισκόπου ΙΜ Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, π. Δαμιανού)

Πατριάρχης καταδικασμένης αιρέσεως τιμάται ως Ορθόδοξος (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)

Η αίρεση του Μονοφυσιτισμού χθές και σήμερα (Πρωτοπ. Αγγέλου Αγγελακόπουλου)

Είναι οι Αρμένιοι Ορθόδοξοι; (Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π. Θεοδώρου Ζήση)

Η ονομασία "Κόπτες", τελικά προσέλαβε την Μονοφυσιτική Αντιχαλκηδόνιο σημασία (θεολόγου, Β. Χαραλάμπους)

Οι Συροϊακωβίτες δεν είναι Ορθόδοξοι, αλλά αιρετικοί Μονοφυσίτες (θεολόγου, Β. Χαραλάμπους)

Επιστολή Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς τον Κόπτη "Πατριάρχη" Θεόδωρο Β΄

Επιστολή π. Ματθαίου Βουλκανέσκου πρός τον Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ περί Μονοφυσιτών

Η Συμφωνία της ντροπής στο Σαμπεζύ

Το θαύμα της Αγίας Ευφημίας που καίει Μονοφυσίτες και Οικουμενιστές (π. Νικολάου Μανώλη) [βίντεο]


omologiapistews@protonmail.comΒοηθήστε στον αντι-αιρετικό αγώνα :